LİNUX TEMEL KOMUTLAR

cat : Kullanımı : “cat dosya”

Komut satırındasınız ve bir dosyanın içeriğinde bişeyi merak ettiniz hemen cat x.txt gibi bir kullanım ile dosya içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Ama size tavsiyem büyük dosyalar için bunu kullanmayın zira tüm dosyayı terminalde bir anda görmek hem kastırıcı olabilir hem de istediğinizi vermeyebilir. Bu durumda ise more komutunu kullanabilirsiniz. “more x.txt” dediğiniz de sizin görebileceğiniz kadar kısmını gösterir siz ileri demek için space bar tuşuna bastıkça o ilerler.

df : Kullanımı : “df”

Disk kullanımını ve bilgileri sizlere sunar.

free : Kullanımı : “free”

Sistemdeki kullanılan ve boş olan bellek miktarını gösterir.

gzip : Kullanımı : “gzip dosya”

gzip ile parametre verilen dosya sıkıştırılır. Açmak için gunzip komutunu kullanabilirsiniz.

gunzip : Kullanımı : “gunzip dosya”

parametre verilen dosya açılır.

id : Kullanımı : “id” veya “id KULLANICIADI”

parametre verilmediğinde o anki kullanıcıyı alır. Ve ekrana kullanıcının ve kullanıcının grup id lerini basar.

kill : Kullanımı : “kill -9 ID”

Diyelim ki siz bir processi iptal etmek istiyorsunuz. O zaman o process in ID sini önce bir öğrenin. Öğrenmek için “top” komutunu kullanabilirsiniz ve ya “ps aux”.. ID sini öğrendikten sonra bu işlemi bitirmek için “kill -9 ID” diyerek işlemi sonlandırabiliriz.

killall : Kullanımı : “killall -9 İşlemİsmi”

Burda örnek vereyim. Diyelim ki eclipse kullanıyorsunuz veya firefox. Bunları isim vererek iptal etmek isterseniz işlemleri.. o zaman “killall -9 firefox” veya “killall -9 eclipse” diyerek bitirebilirsiniz.

ln : Kullanımı : “ln -s NEREYE NE”

ln komutunun -s parametresi ile sembolik link oluşturulur. Sembolik linki oluşturmak için önce nereye bağlanacağını belirleyin diyelim ki NEREYE = /home/oracle/Desktop/ olsun. NE ise hangi isimle burda duracağını belirtir. NE = jumpToDesktop olsun. o zaman durduğunuz yerde çalıştırdığınız “ln -s /home/oracle/Desktop/ jumpToDesktop” komutu sizin için bir sembolik link oluşturacaktır.

man : Kullanımı : “man KOMUT”

man komutu kullanılan komutlardan birini parametre verirseniz. Size o parametre verilen komut hakkında bilgi döndürür. Örneğin “man chmod” Ayrıca Sistem komutlari ve fonkisyonlari ile ilgili kilavuz sayfalara bu komut sayesinde ulasabilirsiniz. “dosya” parametresi bir programa, uygulamaya ya da fonksiyona karsilik gelmelidir.

su : Kullanımı : “su USER”

User parametresindeki kullanıcının hesabına girmek için kullanılır.

who : Kullanımı : “who”

Sistemde kimlerin açık olduğunu belirtir.

whoami : Kullanımı : “whoami”

Sistemde bulunan sizin kullanıcınızı işaret eder.

ls : Kullanımı : ‘’ls ‘’

Linux sistemde bulunduğumuz dizinde bulunan dosyaları listeler

cd : Kullanımı : “cd Dizinİsmi”

Bulundugunuz dizin altında bulunan dizinin içine girer.

cd .. : Kullanımı : “cd..”

Bulunmuş oldugunuz dizinden bir alt dizi geçer .

pwd :

Hangi dizinde olduğumuzu yolu ile yazar.

mkdir : Kullanımı : “mkdir DOSYAISMI”

Bulundugunuz dizin üzerine dosya oluşturur Kullanımı

rm : “rm dosyaismi”

Ismini verdiginiz dosyayi siler.

LİNUX DİZİN YAPISI

(/)Kök Dizini içinde ;

/binTemel komut binary dosyaları.
/bootSistemin boot edilmesi için gerekli değişmez veriler.
/devCihazların bulunduğu dosyalar.
/etcLocal sistemimiz için gerekli sistem dosyaları.
/homeKullanıcı dizinleri.
/libPaylaştırılmış kütüphaneler.
/mntGeçici bağlantı noktası.
/procDosya Sisteminin Process (işlem) bilgileri.
/root‘root’ kullanıcısının kök dizini./td>
/sbinÖnemli sistem çalıştırılabilir dosyaları.
/tmpGeçici saklama alanı.
/usrİkincil ana hiyerarşi (uygulama programlarını içerir)
/varDeğişken veri bölgesi.

Dosya isimleri 255 karakteri aşamaz. Tüm büyük harfler (A-Z), küçük harfler (a-z), rakamlar(0-9) ve noktalama işaretlerinden bir bölümü(.,_ -) dosya ve dizin isimlendirirken kullanılabilir. Dosya isimlerinde aşağıdaki karakterler ise kullanılamaz;
< > ? ? * { } [ ] ( ) ^ ! \ | & $ ? ~ 

grep