Step by Step İnstall and Configuration Oracle 13.4c Enterprise Manager Cloud Control

Bu yazımda Oracle Cloud Control 13.4 yazılımını kurulumu, ardından da rac bir veritabanını ekleyerek incelemesini yapacağız. Daha sonra ise Enterprise Manager kullanarak bir dataguard kurulumu ile bir standby veritabanını enterprise manager üzerinden nasıl ekleyebiliriz bunu göreceğiz. Öncelikle Oracle Database Olarak 19c database, oracle linux 7 uzerine kurulumunu yaptıktan sonraki adımları açıklayacağım (bu kısmı yaptığımızı varsayıyorum). Kurulu veritabanı için .bash_profile dosyası aşağıdaki gibidir;

TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR

ORACLE_HOSTNAME=ccloud.ttnet.com; export ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_UNQNAME=ccemdb; export ORACLE_UNQNAME
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
DB_HOME=$ORACLE_BASE/product/19.0.0.0/db; export DB_HOME
ORACLE_HOME=$DB_HOME; export ORACLE_HOME
OMS_HOME=/u01/app/oracle/middleware; export OMS_HOME
ORACLE_SID=ccemdb; export ORACLE_SID
ORACLE_HOME_LISTNER=$ORACLE_HOME export ORACLE_HOME_LISTNER
ORACLE_TERM=xterm; export ORACLE_TERM
BASE_PATH=/usr/sbin:$PATH; export BASE_PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$BASE_PATH; export PATH
 • Database unique name : ccemdb
 • SID : ccemdb

Enterprice Manager Cloud Control yazılımı için dizinlerimizi oluşturalım

mkdir -p /u01/app/oracle/middleware
mkdir -p /u01/app/oracle/agent
mkdir -p /u01/app/oracle/BI_CLUS
mkdir -p /u01/app/oracle/BI_CONF
mkdir -p /u01/app/oracle/swlib

Kurulum gereksinimleri (Tabiki biz bu tabloya uymayacağız :)))


Evaluation or Simple Installation
Advanced Installation (SMALL)Advanced Installation (MEDIUM)Advanced Installation (LARGE)
Deployment SizeEvaluation or SimpleSmallMediumLarge
Configuration1 OMS, <100 Targets, <10 Agents, <3 Concurrent User Sessions1 OMS, <1000 Targets, <100 Agents, <10 Concurrent User Sessions2 OMSes, >=1000 but <10,000 Targets, >=100 but <1000 Agents,>=10 but <25 Concurrent User Sessions2 OMSes, >=10,000 Targets, >=1000 Agents, >=25 but <=50 Concurrent User Sessions4 OMSes, >=10,000 Targets, >=1000 Agents, >=25 but <=50 Concurrent User Sessions
CPU Cores/Host(Can be shared with other processes)246126
RAMFoot 1(With Oracle BI Publisher and JVMD Engine)10 GB10 GB12 GB24 GB12 GB
Hard Disk Space(With Oracle Software Library, Oracle BI Publisher, and JVMD Engine)28 GB28 GB28 GB28 GB28 GB
Temporary Directory Hard Disk Space14 GB14 GB14 GB14 GB14 GB
Oracle WebLogic Server JVM Heap Size1 GB1.7 GB4 GB8 GB4 GB

Kurulum sırasında bazı hataların önünce geçmek için şu paketleri indirdiğimizden emin olalım.

yum install make -y
yum install binutils -y
yum install gcc -y
yum install libaio -y
yum install glibc-common -y
yum install libstdc++ -y
yum install sysstat -y
yum install glibc -y
yum install glibc-devel.i686 -y
yum install glibc-devel -y
yum install libXtst -y

port aralıklarını kontrol edelim

cat /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range
32768 61000

bu aralığı 11000 ile 65000 arasına çekelim

echo 11000 65000 > /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range

cat /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range
11000  65000

/etc/hosts dosyası altındaki domain isimlerinin makine tarafından nslookupğ tarafından çözüldüğüne emin olalım. Eğer bir DNS sunucumuz yok ise bunun için dnsmasq kullanabiliriz. Aşağıda dnsmasq nasıl kullnacağımızı açıkladım. Öncelikle /etc/resolv.conf dosyamızı düzenleyelimnameserver 127.0.0.1
nameserver 8.8.8.8

resov.conf dosyası her açılışta yeniden düzenleneceği için yazma koruma ekleyelim.

chattr +i /etc/resolv.conf

lsattr /etc/resolv.conf
----i----------- /etc/resolv.conf

dnsmasq ın düzgün çalışabilmesi için /etc/dnsmasq.conf dosyası içerisine aşağıdaki satırları ekliyorum.

except-interface=virbr0
bind-interfaces
 systemctl start dnsmasq
systemctl status dnsmasq
● dnsmasq.service - DNS caching server.
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dnsmasq.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Tue 2020-12-22 15:23:20 +03; 2s ago
 Main PID: 21332 (dnsmasq)
  CGroup: /system.slice/dnsmasq.service
      └─21332 /usr/sbin/dnsmasq -k

Dec 22 15:23:20 ccontrol.ttnet.com dnsmasq[21332]: listening on ens33(#2): fe80::...3
Dec 22 15:23:20 ccontrol.ttnet.com dnsmasq[21332]: listening on lo(#1): ::1
Dec 22 15:23:20 ccontrol.ttnet.com dnsmasq[21332]: started, version 2.76 cachesiz...0
Dec 22 15:23:20 ccontrol.ttnet.com dnsmasq[21332]: compile time options: IPv6 GNU...y
Dec 22 15:23:20 ccontrol.ttnet.com dnsmasq[21332]: LOUD WARNING: listening on 150...3
Dec 22 15:23:20 ccontrol.ttnet.com dnsmasq[21332]: LOUD WARNING: use --bind-dynam...)
Dec 22 15:23:20 ccontrol.ttnet.com dnsmasq[21332]: reading /etc/resolv.conf
Dec 22 15:23:20 ccontrol.ttnet.com dnsmasq[21332]: ignoring nameserver 127.0.0.1 ...e
Dec 22 15:23:20 ccontrol.ttnet.com dnsmasq[21332]: using nameserver 8.8.8.8#53
Dec 22 15:23:20 ccontrol.ttnet.com dnsmasq[21332]: read /etc/hosts - 3 addresses
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

Kontrollerimizi yapalım.

 nslookup ccloud.ttnet.com
Server:     127.0.0.1
Address:    127.0.0.1#53

Name:  ccloud.ttnet.com
Address: 150.150.100.210

SYS olarak veritabanına bağlanıyoruz

alter system set "_allow_insert_with_update_check"=true scope=both;
alter system set "_optimizer_nlj_hj_adaptive_join"= FALSE scope=both sid='*';
alter system set "_optimizer_strans_adaptive_pruning" = FALSE scope=both sid='*';
alter system set "_px_adaptive_dist_method" = OFF scope=both sid='*';
alter system set "_sql_plan_directive_mgmt_control" = 0 scope=both sid='*';
alter system set "_optimizer_dsdir_usage_control" = 0 scope=both sid='*';
alter system set "_optimizer_use_feedback" = FALSE scope=both sid='*';
alter system set "_optimizer_gather_feedback" = FALSE scope=both sid='*';
alter system set "_optimizer_performance_feedback" = OFF scope=both sid='*';

alter system set parallel_min_servers=0 scope=both;
alter system set parallel_max_servers=8 scope=both;
alter system set sga_max_size=7G scope=spfile;
alter system set sga_target=7G scope=spfile;
alter system set session_cached_cursors=500 scope=spfile;
alter system set shared_pool_size=600M scope=spfile;

shu immediate
startup

Otomatik istatistick toplamayı kapatıyrouz. Bunu sonradan tekrar açmaya gerek yok kurulum sonrasında otomatik açılacaktır.

exec DBMS_AUTO_TASK_ADMIN.DISABLE(client_name => 'auto optimizer stats collection',operation => NULL,window_name => NULL);

Sonrasında kurulumu başlatıyoruz (zip doyalarımızı zipten çıkarmadan).

./em13400_linux64.bin -J-Djava.io.tmpdir=/u01/tmp

Kurulum aşamasında advance seçeneğini seçiyoruz.

[root@ccloud ~]# /u01/app/oracle/middleware/allroot.sh

Starting to execute allroot.sh .........

Starting to execute /u01/app/oracle/middleware/root.sh ......
Performing root user operation.

The following environment variables are set as:
  ORACLE_OWNER= oracle
  ORACLE_HOME= /u01/app/oracle/middleware

Enter the full pathname of the local bin directory: [/usr/local/bin]:
The contents of "dbhome" have not changed. No need to overwrite.
The file "oraenv" already exists in /usr/local/bin. Overwrite it? (y/n)
[n]: y
  Copying oraenv to /usr/local/bin ...
The file "coraenv" already exists in /usr/local/bin. Overwrite it? (y/n)
[n]: y
  Copying coraenv to /usr/local/bin ...

Entries will be added to the /etc/oratab file as needed by
Database Configuration Assistant when a database is created
Finished running generic part of root script.
Now product-specific root actions will be performed.
/etc exist

Creating /etc/oragchomelist file...
/u01/app/oracle/middleware

Finished product-specific root actions.
/etc exist
Finished execution of /u01/app/oracle/middleware/root.sh ......


Starting to execute /u01/app/oracle/agent/agent_13.4.0.0.0/root.sh ......

Finished product-specific root actions.
/etc exist
Finished execution of /u01/app/oracle/agent/agent_13.4.0.0.0/root.sh ......

Enterprice Manager Cloud Control URL line gidelim

SYSMAN kullanıcısı ile login olalım.

Bir anlaşma metni çıkacak kabul ederek login olalaım

Anasayfamızın hangisi olacağına ara vereceğiz ben Summary Pages sayfasını seçerek ilerliyorum.

Enterprise Manager hangi portları kullanıyor görmek için;

cat $OMS_HOME/install/portlist.ini
Enterprise Manager Upload Http Port=4889
Managed Server Http Port=7202
Node Manager Http SSL Port=7403
OHS Http Port=9788
Enterprise Manager Upload Http SSL Port=4903
OHS Http SSL Port=9851
BI Publisher Http SSL Port=9803
Oracle Management Agent Port=3872
Enterprise Manager Central Console Http Port=7788
Admin Server Http SSL Port=7102
Managed Server Http SSL Port=7301
BI Publisher Http Port=9701
Enterprise Manager Central Console Http SSL Port=7803

Url linklerini görmek için ise $OMS_HOME/install altındaki setupinfo.txt dosyasına bakabiliriz.

cat setupinfo.txt


Use the following URL to access:

    1. Enterprise Manager Cloud Control URL: https://ccloud.ttnet.com:7803/em
    2. Admin Server URL: https://ccloud.ttnet.com:7102/console
    3. BI Publisher URL: https://ccloud.ttnet.com:9803/xmlpserver/servlet/home

The following details need to be provided while installing an additional OMS:

    1. Admin Server Host Name: ccloud.ttnet.com
    2. Admin Server Port: 7102

You can find the details on ports used by this deployment at : /u01/app/oracle/middleware/install/portlist.ini

Artık Enterprice Managere yönetimini ve izlemesini yapacağımız makinalarımızı ekleyebiliriz. Bir sonraki yazımızda makinelerimizi Cloud Control ortamına nasıl ekleyeceğimizi göreceğiz.