ASM DISKGROUP ADD DISK

ASM Diskgroup a bir disk eklemek istiyoruz İşletim sistemi tarafında işlemlerimiz yaptığımız varsayarak devam ediyorum. asmlib kullanıyorsak, aşağıdaki gibi diskimizi oracleasm kullanarak oluşturalım;

# oracleasm createdisk DISK3 /dev/sdh1

# oracleasm listdisks
DISK1
DISK2
DISK3

sysasm ile bağlanarak diski diskgroup a ekeleyelim;


 SQL> alter diskgroup DATA add disk '/dev/oracleasm/disks/DISK3';

Diskgroup altered.

SQL> select * from v$asm_operation;

GROUP_NUMBER OPERA PASS   STAT   POWER   ACTUAL   SOFAR  EST_WORK
------------ ----- --------- ---- ---------- ---------- ---------- ----------
 EST_RATE EST_MINUTES ERROR_CODE                    CON_ID
---------- ----------- -------------------------------------------- ----------
      1 REBAL COMPACT  WAIT     1     1     0     0
     0      0                            0

      1 REBAL REBALANCE RUN      1     1    620    897
   8675      0                            0

      1 REBAL REBUILD  DONE     1     1     0     0
     0      0                            0

SQL> select * from v$asm_operation;

no rows selected

Diğer bir ekleme yoluda asmca ile arayüz üzerindende ekeleme yapaliriz

$ asmca