AVARAGE ACTIVE SESSION (AAS) NEDİR ?

En genel ifade ile Avarage Active Session History veritabanında çalışan sessionların çalışma zamanları ile ilgili bir metriktir ve bize veritabanının Performansı ile ilgili bilgi verir.

DB Time: Sessionların CPU da geçirdikleri zaman ve bekleme zamanlarının toplamına denir. DB Time= CPU Time + Waits

Elapsed Time : Sessionın ilk andan son ana karadar tüm süresine denir yani session ın toplam süresidir.

elapsed time =   cpu time +    user i/o wait time +    application_wait_time +   concurrency_wait_time +
   cluster_wait_time +   plsql_exec_time +   java_exec_time + …….

Bu bilgilerden sonra gelelim AAS nedir ? Veritabanıda birçok session iş yapabilir bazıları aktif o an çalışırken bazıları kaynakları bekleyebilir, işte bu sessons zamanlarının toplamının bir ölçüsü olarak bir metrik değer üretiir. Bir örnek verecek olursak

Veritabanında aktif 3 session olsun

  • İlk session 2 dakika
  • İkinci session 5 dakika
  • Üçüncü session 3 dakika içerisinde tamamlanıyor.

Burada veritabanın 5 dakikalık durumunu gözlemlemiş olduk (Clock Time). Yukarıdaki toplam sessionlar için süre Tolam Db Time 2+5+3=10 dakika olarak hesaplanır.

AAS=Toplam DB Time/Clock Time

AAS=10/5=2

Peki bu bilgiden nasıl faydalanıyoruz ?

  • AAS=0 ise Veritabanı IDLE durumdadır
  • AAS<1 ise Veritabanı mükemmel çalışıyor.
  • AAS < CPU(s) ise Veritabanı harika
  • AAS ~ CPU(s) ise İdare eder ancak bir AWR incelemesi yapılması iyi olur performans problemi olabilir
  • AAS>CPU(s) Kesinlikle Performans problemi var Tuning yapılması gerek.