BLOCK CHANGE TRANCKING FILE

Alınan son yedekten itibaren değişen blokların kaydını bir dosyada tutmasını sağlar. Bir sonraki Incremental backup alınırken (L1 Cummulative) tüm blokları tarayıp değişen blokları tespit etmek yerine, block change tracking file dosyasını okuyarak doğrudan değişen blokların yedeğinin alınması sağlanır, bu sayede Incremental (Fark Backupları) RMAN çok daha performanslı çalışması sağlanmış olur. Değişen blokların takibini ve ilgili dosyaya yazılmasını CTWR background process i sağlar.

ÖncelikleBlock Change Tracking aktifmi değilmi bakalım;


SQL> select filename, status, bytes from  v$block_change_tracking;

FILENAME  STATUS     BYTES
---------- ----------
      DISABLED

Yukarıda aktif olmadığını gördük şimdi block change tracking özelliğini aktif edelim, tutulaca dosya olarak /backup/block_change_tracking.dbf dosyası olsun,

SQL> alter database enable block change tracking using file '/backup/block_change_tracking.dbf';

Database altered.

Kontrol edelim

SQL> select filename, status, bytes from  v$block_change_tracking;

FILENAME
--------------------------------------------------------------------------------
STATUS     BYTES
---------- ----------
/backup/block_change_tracking.dbf
ENABLED   11599872

backgroud process çalışıyormu kontrol edelim;

# ps -ef | grep ctwr
oracle  10899   1 0 16:30 ?    00:00:00 ora_ctwr_orcl
oracle  11072 10088 0 16:41 pts/4  00:00:00 grep ctwrp