DATA DICTIONARY

 “Sistem katoloğu(system catalogue)” olarakta bilinen “Data Dictionary” ,veritabanında tutulan her türlü objenin metadata’sının (veri hakkında verinin) tutuldugu yerdir. Aynı zamanda DBMS hakkında bilgilerde burada tutulmaktadır.Özetle bir tablonun “data dictionary” de tutulan metadata’sı :

 • adı
 • ne zaman oluşturulduğu
 • en son ne zaman ulaşıldıgı
 • sahibi, izin bilgileri
 • datanın tutuldugu yer hakkında fiziksel bilgiler
 • ………….. gibi bilgilerdir.

select * from dictionary;

dictionary

Oracle Data Dictionary Views

 • USER tables : Kullanıcının sahip olduğu objeler hakkında bilgi bulunur.(User’s schema objects)
 • ALL tables : Ulaşılabilen tüm kullanıcıların objeleri hakkında bilgi bulunur.
 • DBA tables : DBA lerin ulaşması gereken bilgiler bulunur.
 • V$ tables : Daha çok DBA lerin işine yarayan ve DBMS hakkında o anki bilgilere ulaşılabilen tablolardır.

dictionary structure

Dynamic Performans Tables and Views:
Oracle’ın işlemler gerçekleştirirken gerekli bilgileri ve o anki veritabanı aktivitelerini tutmak için kullandığı tablolardır. ”Fixed Views”  da denir, DBA tarafından bile değiştirilemez ya da silinemezler. SYS altında bulunurlar ve isimleri “V_$” ile başlar.Bunlara verilen synonym isimleri ise “V$” ile başlar.Örneğin V$DATAFILE veritabanının datafile’ları hakkında bilgileri  içerir ve örneğin V$FIXED_TABLE veritabanının kullandığı “Dynamic Performans” tabloları  ve View’ları hakkında bilgi verir.

NOT : DBMS_METADATA paketi veritabanında bulunan objelerin tanımları hakkında detay bilgilere ulaşmak için gerekli metodları içerir.

SIK KULLANILAN BAZI DATA DICTIONARY OBJELERİ VE AÇIKLAMALARI

 • USER_TABLES : Tüm kullanıcı tabloları hakkında bilgi verir.
 • USER_CATALOG : tables, views, and synonyms (CAT)
 • USER_COL_COMMENTS : kolonların yorumlarını gösterir.
 • USER_CONSTRAINTS : Tablolar için kısıt tanımlarını gösterir.
 • USER_INDEXES : 
 • USER_OBJECTS : 
 • USER_TAB_COLUMNS
 • USER_TAB_COMMENTS
 • USER_TRIGGERS
 • USER_USERS
 • USER_VIEWS
 • ALL_CATALOG
 • ALL_TABLES
 • ALL_OBJECTS
 • DBA_TABLES
 • DBA_CATALOG
 • DBA_OBJECTS
 • DBA_DATA_FILES
 • DBA_USERS