DATABASE LINK

Bir Oracle veritabanı ile başka bir oracle veritabanı arasında doğrudan bir bağlantı sağlanması isteniyorsa, iki veritabanı arasında oluşturulan köprü niteliğindeki veritabanı objesine db_link denir. 2 Çeşit db_link vardır bunlar;

 • Private Database Link : Sadece belli bir user kullanabilir.
 • Public Databse Link : Veritabanındaki yetkisi olan tüm kullanıcılar kullanabilir

Veritabanlarından dbm01 den dbm02 ye bağlanılmak isteniyorsa; dbm01 e db link oluşturulur.

dbm01 makinesindeki tnsnames.ora içerisine dbm02 makinesinin bilgilerini içeren aşağıdaki kısım eklenir.


dbm02 =
 (DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = [......ip.....])(PORT = 1521))
  (CONNECT_DATA =
   (SERVER = DEDICATED)
   (SERVICE_NAME = [sid])
  )
 )

Database link create

CREATE DATABASE LINK dbm02_link
CONNECT TO dbm02user
identified by dbm02passwd
USING 'dbm02';

Yukarıda oluşturduğumuz db link private db linktir. public db link oluşturmak için CREATE PUBLIC DATABAE LINK … dememiz gerekiyordu.

Her şey yolunda ise artık db linkimizi kullanarak veri çekebilmemiz gerekir.

select * from [email protected]_link

Veritabanımdaki db linkleri görebilmek için

select * from dba_db_links

veya 

select * from all_db_links;

Veya doğrudan db link içerisne IP tanımlanabilir

CREATE DATABASE LINK SQLPROF
CONNECT TO system IDENTIFIED BY welcome1
USING'(DESCRIPTION=
(ADDRESS=
(PROTOCOL=TCP)
(HOST= IP veya Hostname )
(PORT=1521))
(CONNECT_DATA=
(SID=ORCL)))';