DBCA Doesn’t See The Default GRID LISTENER

Oracle veritabanı kurulumunda öncelikle 19c grid kurulumunu tamamlandı, sonrasında ise Oracle 19c software installation adımı yapıldı, bu adımlar sonunda sıfırdan bir database kurulumu için dbca komutu ile arayüz üzerinden bir veritabanı kurulumu başlatıldı, fakat 7. adımda Listener Selection kısmında çalışmakta olan listener listelenmediği fark edildi.

Oysa listener çalışır ve ayakta

[email protected] ~]$ lsnrctl stat

LSNRCTL for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production on 12-APR-2022 14:04:04

Copyright (c) 1991, 2019, Oracle. All rights reserved.

Connecting to (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=)(PORT=1521))
STATUS of the LISTENER
------------------------
Alias           LISTENER
Version          TNSLSNR for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production
Start Date        12-APR-2022 13:15:37
Uptime          0 days 0 hr. 48 min. 28 sec
Trace Level        off
Security         ON: Local OS Authentication
SNMP           OFF
Listener Log File     /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/Oracle19/listener/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary...
 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=Oracle19.ted.com.tr)(PORT=1521)))
Services Summary...
Service "+ASM" has 1 instance(s).
 Instance "+ASM", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "+ASM_DATA" has 1 instance(s).
 Instance "+ASM", status READY, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully

Sorunun çözümü için Cluster durumuza bakalım;

[[email protected] ~]$ . .grid
[[email protected] ~]$ crsctl stat res -t
--------------------------------------------------------------------------------
Name      Target State    Server          State details
--------------------------------------------------------------------------------
Local Resources
--------------------------------------------------------------------------------
ora.DATA.dg
        ONLINE ONLINE    oracle19         STABLE
ora.asm
        ONLINE ONLINE    oracle19         Started,STABLE
ora.ons
        OFFLINE OFFLINE   oracle19         STABLE
--------------------------------------------------------------------------------
Cluster Resources
--------------------------------------------------------------------------------
ora.cssd
   1    ONLINE ONLINE    oracle19         STABLE
ora.diskmon
   1    OFFLINE OFFLINE                STABLE
ora.evmd
   1    ONLINE ONLINE    oracle19         STABLE
------------------------------------------------------------------------------

Listener olmadığını görüyoruz, Cluster için Listener ekleyelim

$ lsnrctl stop
$ srvctl add listener -listener LISTENER -p "TCP:1521" -o "$ORACLE_HOME"
$ srvctl start listener -l LISTENER

Clsuter durumuna tekrar bakalım

$ crsctl stat res -t
--------------------------------------------------------------------------------
Name      Target State    Server          State details
--------------------------------------------------------------------------------
Local Resources
--------------------------------------------------------------------------------
ora.DATA.dg
        ONLINE ONLINE    oracle19         STABLE
ora.LISTENER.lsnr
        ONLINE ONLINE    oracle19         STABLE
ora.asm
        ONLINE ONLINE    oracle19         Started,STABLE
ora.ons
        OFFLINE OFFLINE   oracle19         STABLE
--------------------------------------------------------------------------------
Cluster Resources
--------------------------------------------------------------------------------
ora.cssd
   1    ONLINE ONLINE    oracle19         STABLE
ora.diskmon
   1    OFFLINE OFFLINE                STABLE
ora.evmd
   1    ONLINE ONLINE    oracle19         STABLE
--------------------------------------------------------------------------------

Tekrar dbca yı çalıştırdık ve sonuç başarılı