EXTENDING u01 EXADATA

Oracle Exadata Makinesinde u01 alanının genişletilmesi

Boş alanımız olduğu sürece root (/) birimine uygulanabilir. u01 Volume extending herhangi bir kesinti gerektirmez. Patch veya herhangi başka bir işlemi sırasında depolama alanı sıkıntısını önlemek için /u01 alanının 500G ye çıkarılması önerilmektedir.

 • df -h /u01 (Mevcut u01 alanını kontrolet)
[[email protected] ~]# df -h /u01 .
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VGExaDb-LVDbOra1
            99G  19G  75G 21% /u01
 • vgdisplay VGExaDb -s (Kullanılabilir alanı kontrol et)
[[email protected]~]# vgdisplay VGExaDb -s
 "VGExaDb" 1.63 TiB [185.00 GiB used / 1.45 TiB free]
 • 3.lvextend -L +200G /dev/VGExaDb/LVDbOra1 (Extend Volume)
[[email protected] ~]# lvextend -L +200G /dev/VGExaDb/LVDbOra1
 Size of logical volume VGExaDb/LVDbOra1 changed from 100.00 GiB (25600 extents) to 300.00 GiB (76800 extents).
 Logical volume LVDbOra1 successfully resized.
 • resize2fs /dev/VGExaDb/LVDbOra1    ( Resize )
[[email protected]~]# resize2fs /dev/VGExaDb/LVDbOra1
resize2fs 1.43-WIP (20-Jun-2013)
Filesystem at /dev/VGExaDb/LVDbOra1 is mounted on /u01; on-line resizing required
old_desc_blocks = 7, new_desc_blocks = 19
The filesystem on /dev/VGExaDb/LVDbOra1 is now 78643200 blocks long.
 • Doğrulama
[[email protected]~]# df -h /u01
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VGExaDb-LVDbOra1
           296G  20G 264G  7% /u01