Fix: “Error: Failed to download metadata for repo ‘appstream’” (CentOS 8)

 dnf update kullanarak paketleri güncellemeye çalşırken veya  yum update ile, aşağıdaki hatayla karşılaşıyorsanız: Repo listenizi güncellemeniz gerekir;

Error: Failed to download metadata for repo 'appstream': Cannot prepare internal mirrorlist: No URLs in mirrorlist

Çözüm olarak alternatif bir distro ya geçek gerekiyor, aşağıdaki işlem güncelleme sorununu giderecektir;

# dnf --disablerepo '*' --enablerepo=extras swap centos-linux-repos centos-stream-repos
# dnf distro-sync