INS-08101 Unexpected error while executing the action at state: ‘supportedOSCheck’

Bu hatayı alıyorsanız yüksek olasılıkla Oracle Linux 8 bir OS ye Oracle 19c grid ve veritabanı kurmak istiyorsunuzdur.

[[email protected] tmp]# cat /etc/oracle-release
Oracle Linux Server release 8.5

Bu durum için 3 adet alternatif bulunmakta;

  1. Slient Modda Grid ve Database Kurlumu yapacağız,
  2. Aşağıdaki gibi bir değişken set edip kurulumlara o şekilde devam edeceğiz
    • export CV_ASSUME_DISTID=OEL7.9
  3. $ORACLE_HOME/cv/admin içinde bulunan cvu_config dosyasını aşağıdaki gibi düzenleyeceğiz.
    • CV_ASSUME_DISTID=OEL7.9

Ben 2. yol olan değişkeni export edip yoluma devam ediyorum

[[email protected] grid]$ export CV_ASSUME_DISTID=OEL7.9
[[email protected] grid]$ ./gridSetup.sh