KULLANICI ERİŞİMLERİNİ YÖNETMEK

 

 • Sistem yetkileri
 • Nesne yetkileri
 • Tablolar üzerinde verilebilecek yetkiler
 • Roller
 • Roller ve yetkiler arasındaki farklar

yetkiler

SİSTEM YETKİLERİ: Birçok sistem yetkisi vardır ve bu yetkilerin bir çoğu DBA (DataBase Administrator)’ lerde bulunmaktadır. Birkaç örnek vermek gerekirse :

 • Kullanıcı oluşturmak ve kaldırmak
 • Rol oluşturmak
 • DB Link oluşturma ve silme
 • Dizin oluşturma ve silme
 • Job oluşturma ve silme
 • vs…..

KULLANICI OLUŞTURMAK :

CREATE USER user_name identified by password;

ÖRNEK: CREATE USER FRKCVK IDENTIFIED BY 123456AbX

KULLANICI İÇİN SİSTEM YETKİLERİ :Kullanıcı oluşturulduktan sonra, istenilen sistem yetkileri DBA tarafından verilir.

GRANT privilege [, privilege …..]  TO user [, user | role, PUBLIC …..];

ÖRNEK               FRKCVK Kullanıcısına connect ve resource hakkı verelim

grant connect,resource to FRKCVK;

ROL

 • Rol, kullanıcılara yada başka rollere verilebilecek bir grup yetki tanımlamasıdır.
 • Roller, yetkilerin verilmesi veya geri alınması konularında güvenli ve hızlı bir ortam sağlar.
 • Roller genellikle DBA’ler tarafından oluşturulur ve yönetilir.
 • Kimin, neye, nasıl erişeceği konularında kurallara uyumun sağlanması ve raporlanmasını kolaylaştırır.

 

ROL OLUŞTURMA VE YETKİLENDİRME (GRANT)

Developer lar için bir rol oluşturalım

 • create role developer_role;

Oluşturulan bu role bazı yetkiler verelim

 • grant select any table to developer_role; 
 • grant update any table,insert any table to developer_role

Son olarak bu Rolü bir kullanıcıya verelim

 • grant developer_role to frkcvk;

Artık frkcvk kullanıcısı developer_role rolune verilen ve verilecek tüm hak ve yetkilere sahip olacaktır.

NESNE YETKİLERİ 

 • Nesne yetkileri nesneye göre değişiklik arz etmektedir.
 • Nesnenin sahibi nesne üzerindeki tüm yetkilere sahiptir.
 • Nesne sahibi, o nesne için başkalarına yetki verebilir.

SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ……..

SYNTAX :           GRANT object_prv [(columns)]
                            ON object
                             TO {user | role |public}
                             [WITH GRANT OPTION];

WITH GRANT OPTION : Alınan yetkiyi bir başkasına da verebilmek için kullanılan option dır.

ÖRNEK :

 • grant delete on hr.employees to frkcvk with grant option;
 • grant insert,update on hr.jobs to frkcvk with grant option;

YETKİLERİ GERİ ALMA (REVOKE)

Kullanıcılara yada rollere verilen yetkiler REVOKE komutu ile geri alınır.

SYNTAX :           REVOKE [privilege, priv … | ALL ] 
                            ON object
                             FROM {user ,user..| role |public}
                             [CASCADE CONSTRAINTS];

ÖRNEK :

 • revoke delete on hr.employees from frkcvk;
 • revoke insert,update on hr.jobs from frkcvk;

YETKİLERİ SORGULAMA

Aşağıdaki View lerden Kullanıcıların yetkilerine dair bilgilere ulaşılabilir.

 • ROLE_SYS_PRIVS: Rollere Verilen System Yetkileri
 • ROLE_TAB_PRIVS : Rollere Verilen Tablo Yetkileri
 • USER_ROLE_PRIVS: Kullanıcıların Erişebildiği Roller
 • USER_SYS_PRIVS : Kullanıcılara Verilen Sistem Yetkileri
 • USER_TAB_PRIVS_MADE: Kullanıcıların nesnelerine verilen yetkiler.
 • USER_TAB_PRIVS_RECD : Kullanıcılara verilen nesne yetkileri.