LINUX SCREEN COMMAND

Bir sunucu üzerinde uzun sürecek bir operasyonumuz varsa DBA lar olarak genelde nohup ile bu işi background da yapmayı tercih ediyoruz ancak scp veya rsync ile başka bir uzak sunucu ile ilişkili bir iş yapacaksak burada screen komutu ile ayrı bir ekran oluşturup orada bu işi çalıştırmak bizi kurtaracaktır.

Screen veya GNU Screen bir terminal çoklayıcıdır. Başka bir deyişle, bir ekran oturumu başlatabileceğiniz ve ardından o oturum içinde istediğiniz sayıda pencereyi (sanal terminaller) açabileceğiniz anlamına gelir. Ekranda çalışan işlemler, bağlantınız kesilse bile arka plandaki session larda çalışmaya devam edecektir

# screen --version
Screen version 4.00.03 (FAU) 23-Oct-06

Bir ekran oturumu başlatmak screeniçin konsolunuzu yazmak yeterlidir:

# screen

Bu komut ile yeni bir session ve yeni bir shell başlayacaktır. İstersek oluşturacağımız sessiona bir isimde verebiliriz.

# screen -S session_name

Screen ile ilgili en çok kullanılan kısa yol komutları aşağıdaki gibidir.

Ctrl+a c Create a new window (with shell)
Ctrl+a " List all windows
Ctrl+a 0 Switch to window 0 (by number)
Ctrl+a A Rename the current window
Ctrl+a S Split current region horizontally into two regions
Ctrl+a | Split current region vertically into two regions
Ctrl+a tab Switch the input focus to the next region
Ctrl+a Ctrl+a Toggle between the current and previous windows
Ctrl+a Q Close all regions but the current one
Ctrl+a X Close the current region

Screen Session Detach ve Attach olmak için kısa yollar

Ctrl+a d --> Detach
Screen -r --> Attach

Açılan Screen ler ve ID leri için

# screen -ls
There are screens on:
    32141.pts-2.tip10    (Detached)
    28445.pts-2.tip10    (Detached)
2 Sockets in /var/run/screen/S-root.

Buradaki listeden birinde attached yapmak için ;

# screen -r 28445

[email protected] ~]# echo Faruk
Faruk
[[email protected] ~]# scp /orayedek/RMAN/*202207{29,30}*FULL.bkp [email protected]:/backup/rman/
ENT_20220729_153443_1_FULL.      100%  30GB 18.7MB/s  27:24
ENT_20220729_153443_2_FULL.bkp     100%  30GB 20.2MB/s  25:21
ENT_20220729_153443_3_FULL.bkp     100%  30GB 19.5MB/s  26:15
ENT_20220729_153443_4_FULL.bkp     0%  237MB 28.8MB/s  17:40 ET