ORA-09817: Write to audit file failed. ORA-09945: Unable to initialize the audit trail file

sqlplus ile bağlantı yapmak istediğinizde aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız disk alanınızı kontrol etmelisiniz.

$ sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Thu Feb 24 11:00:06 2022

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.

ERROR:
ORA-09817: Write to audit file failed.
Linux-x86_64 Error: 28: No space left on device
Additional information: 12
ORA-09945: Unable to initialize the audit trail file
Linux-x86_64 Error: 28: No space left on device

Disk alanını kontrol edelim

# df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1    280G 266G 1.1M 100% /
tmpfs      16G  72K  16G  1% /dev/shm

sqlplus açamamsının sebebi adump altındaki audit file yazamamsı orayı biraz boşaltırsanız sqlplus ile bağlanabilir veritabanını open veya mount modda açabilirsiniz. ($ORACLE_HOME/admin/<sid>/adump)

$ cd /u01/app/oracle/admin/orcl/adump/
rm *

Tabiki disk alanı %100 dolu burayı açmak gerek, şimdilik sadece sqlplus çalışır hale geldi. 🙂