ORA-29868: cannot issue DDL on a domain index marked as LOADING

Index Drop yapılamıyor, çünkü durumu status INPROGRS de takılı kamış.

SQL> SELECT index_name, status FROM dba_indexes WHERE INDEX_NAME= 'SORU_ONER_EKLER_FOTO_INDX';

INDEX_NAME         STATUS
------------------------- ----------- 

SORU_ONER_EKLER_FOTO_INDX  INPROGRS

Herhangi bir nedenle Index i oluşturan session bağlantısı kopmuş ve Index durumu halen INPROGRS durumunda ise Index FORCE option kullanılarak Drop edilmelidir.

SQL> DROP INDEX KBOS.SORU_ONER_EKLER_FOTO_INDX FORCE;

Index dropped.

Tekrar Create edildikten sonra;

SQL> SELECT index_name, status FROM dba_indexes WHERE INDEX_NAME= 'SORU_ONER_EKLER_FOTO_INDX';

INDEX_NAME          STATUS
-------------------------  ------
SORU_ONER_EKLER_FOTO_INDX  VALID