ORACLE 19c GRID AND DATABSE – ORACLE RESTART INSTALLATION ON ORACLE LINUX 7

Eğer internet erişimimiz varsa

yum install -y oracle-database-preinstall-19c
yum update -y

hosts dosyasını düzenliyoruz.

vi /etc/hosts
192.168.50.146  joracle.frkcvk   joracle

Selinux u disabled yapıyoruz.

vi /etc/selinux/config

SELINUX=disabled

Firewall ı kapatıyoruz.

systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld

directorylerimizi oluşturuyoruz

mkdir -p /u01/app/oracle/product/19.0.0.0/db
mkdir -p /u01/app/19.0.0.0/grid
chown -R oracle:oinstall /u01
chmod -R 775 /u01

oracle kullanıcısının parolasını olusturalım ve orale kullanıcısı ile ortam değişkenlerini set edeceğimiz dosyayı oluşturalım.

passwd oracle
su - oracle
vi .setEnv

TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR

ORACLE_HOSTNAME=joracledb.idb.jsb; export ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_UNQNAME=orcl; export ORACLE_UNQNAME
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
GRID_HOME=/u01/app/19.0.0.0/grid; export GRID_HOME
DB_HOME=$ORACLE_BASE/product/19.0.0.0/db; export DB_HOME
ORACLE_HOME=$DB_HOME; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=orcl; export ORACLE_SID
ORACLE_HOME_LISTNER=$ORACLE_HOME export ORACLE_HOME_LISTNER
ORACLE_TERM=xterm; export ORACLE_TERM
BASE_PATH=/usr/sbin:$PATH; export BASE_PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$BASE_PATH; export PATH

LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH


alias grid_env='. /home/oracle/.grid'
alias db_env='. /home/oracle/.db'
vi .db
ORACLE_SID=orcl; export ORACLE_SID
ORACLE_HOME=$DB_HOME; export ORACLE_HOME
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$BASE_PATH; export PATH

LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH
vi .grid

ORACLE_SID=+ASM; export ORACLE_SID
ORACLE_HOME=$GRID_HOME; export ORACLE_HOME
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$BASE_PATH; export PATH

LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH
 • Oracle ASM Library” kullanarak disklerimizi ASM için yapılandırıp damgalayacağız.
 • ASM için oluşturacağımız disk grubundaki diskler birebir aynı boyutta olmalıdır.  Ayrıca disklerimiz kesinlikle formatlanmamış ve kullanılmamış olmalıdır.
 • Aşağıdaki işlemlerin tamamını “root” kullanıcısı ile yapıyoruz.
 • Oracle asm-supprt ve oracleasm lib için link; https://www.oracle.com/linux/downloads/linux-asmlib-rhel7-downloads.html
rpm -ivh oracleasm*

Preparing...             ################################# [100%]
Updating / installing...
  1:oracleasm-support-2.1.11-2.el7  ################################# [ 50%]
Note: Forwarding request to 'systemctl enable oracleasm.service'.
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/oracleasm.service to /usr/lib/systemd/system/oracleasm.service.
  2:oracleasmlib-2.0.12-1.el7    ################################# [100%]

ls /dev/sd*
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde /dev/sdf
fdisk /dev/sdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xed980ecd.

Command (m for help): n
Partition type:
  p  primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e  extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-2147483647, default 2048):
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-2147483647, default 2147483647):
Using default value 2147483647
Partition 1 of type Linux and of size 1024 GiB is set

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
ls /dev/sd*
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sdb /dev/sdb1 /dev/sdc /dev/sdc1 /dev/sdd /dev/sdd1 /dev/sde /dev/sde1 /dev/sdf /dev/sdf1

Butun kullanılacak diskleri bu şekilde yapılandırdıktan sonra ASM ile damgalamaya geldi.

 oracleasm configure -i
Configuring the Oracle ASM library driver.

This will configure the on-boot properties of the Oracle ASM library
driver. The following questions will determine whether the driver is
loaded on boot and what permissions it will have. The current values
will be shown in brackets ('[]'). Hitting <ENTER> without typing an
answer will keep that current value. Ctrl-C will abort.

Default user to own the driver interface []: oracle
Default group to own the driver interface []: dba
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y
Scan for Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: y
Writing Oracle ASM library driver configuration: done
oracleasm init
oracleasm createdisk DATA1 /dev/sdb1
oracleasm createdisk DATA2 /dev/sdc1
oracleasm createdisk DATA3 /dev/sdd1
oracleasm createdisk DATA4 /dev/sde1
oracleasm createdisk FRA1 /dev/sdf1

Grid kurulumunu başlatabiliriz artık…

. .setEnv
. .grid
 cd $ORACLE_HOME
unzip V982068-01grid.zip
./gridSetup.sh

Swap hatasını ihmal edebiliri diğer hatayı gidermek için https://www.farukcevik.com.tr/grid-18c-kurlumunda-cvuqdisks-1-0-10-1-paketi-eksik/ yazısındaki işlem yapılır check again denirse

Şimdi database yazılımının kurulumuna geçelim

cd 
. .setEnv
. .db
cd $ORACLE_HOME
unzip V982063-01_database.zip
./runInstaller

Komut satırından root kullanıcısı ile yukarıdaki scripti çalıştırdıktan sonra ok diyerek kuruluma devam ediyoruz.

asmca komutu ile FRA disk grubumuzu oluşturalım

cd 
. .setEnv
. .grid
asmca

Şimdi veritabanımızı oluşturalım.

cd 
. .setEnv
. .db
dbca

Başarı ile kurulumu tamamladık.