ORACLE 21C HAKKINDA

Oracle 2020 sonunda 21c sürümünün bulut ortamında kullanılabileceğini duyurmuştu, 2021 Ağustos ayında ise indirilebilir sürümünü duyurdu, yakın zamanda kurulumunu ve incelemesinin yapıldığı bir yazıyıda hazırlıyor olacağım. Oracle 21c Oracle Innovation sürümü dediğimiz, bir çok yeniliği içermektedir (200 den fazla denmiş ama ben saymadım :))). Oracle Innovation sürümleri genelde sınırlı bir süre içi destelenir (genelde 2 yıl), Long term edition sürümü olan sürüm 19c dir, şu an 19c sürümü nisan 2027 ye kadar Oracle tarafından desteklenen sürümüdür.

Buradan çıkan sonuç ise, eğer geleneksel bir veri tabanı kullanıyorsanız sizin için Oracle 19c sürümünü önermektedir, ancak 21c ile gelen yeni özellikler mevcut ve bunları kullanmayı istiyorsanız 21c ye geçebilirsiniz. peki güzel bu özellikler nelerdir, kısace bir göz atalım, sonrasında ise bu versiyonun kurulumunu yaparak detaylarına ayrıntılı bir şekilde bakmaya çalışacağız.

Blockchain Tables

Blockchain tabloları Blocchain teknolojisini bir güvenlik sistemi olarak Veritabanı içerisinde uygulamalara taşımayı hedeflemektedir. Veri tabanı içerisinde yapılan değişikleri güvenceye alarak, içerden veya dışardan gelebilecek yasa dışı değişikliklere karşi güvenlik sağlamaktadır. Blockchain Tabloları 21c tüm veri tabanı sürümleri içerisinde standart olarak gelmektedir.

Blockchain tablolarıında zincirdeki ilk satır hariç, her satır bir önceki satıra bağlıdır. Her satır kendinden önceki satırların değerleri ve kendi değeri ile hesaplanan bir hash değeri içerir, bir satır dahi değişşe altındaki tüm satırların değeri değişecektir.

Blockchain tablosundaki satırlar özel blockchain algoritmaları ile kurcalanmaya karşı korunmaktadırar. Kullanıcılar bir satırı değiştirmek istediğinde bunu doğrulamak zorundadırlar, satırların zincire eklemek ve doğrulamak için bir değer üretilir ve bu değere erişim merkezi bir yapı üzerinden tüm blockchain kullanıcıların eşzamanlı erişebileceği bir defter yapısı ile sağlanır.

Blockchain tabloları indexlenebilir, parition yapılabilir. Bir blockchain tablosunun silinip silenemeyeceği veya ne zaman silinebileceği kontrol edilebilir. Ayrıca drop edilip edilemeyeceğide kontrol edilebilir.

Signing Blockchain Table Rows; imzza kurcalamaya karşı ek güvenlik sağlar,

--Mevcut br satırı imzalamak için;
DBMS_BLOCKCHAIN_TABLE.SIGN_ROW

Validating Data in Blockchain Tables

DBMS_BLOCKCHAIN_TABLE.VERIFY_ROWS

Deleting Rows in Blockchain Tables

retention period dışında bir tablo silinebilir.

DBMS_BLOCKCHAIN_TABLE.DELETE_ROWS 

Procudere retention süresi geçen tüm satırları siler.

  • Dahili JSON Veri Tipi: Kullanıcılar, JSON ve ilişkisel verileri karıştırabilmekte ve birbirlerine katabilmekte, hızlı OLTP için her tür JSON unsurunu dizin haline getirebilmekte, tüm formlarda tanımlayıcı Paralel SQL analitiklerini kullanabilmekte ve birden çok JSON dokümanı ve koleksiyonunda karmaşık birleşimleri çalıştırabilmektedirler ve tüm bunları da özel bir uygulama koduna ihtiyaç duymadan yapabilmektedirler.
  • Veritabanı İçinde Makine Öğrenimi: Anomali tespiti, regresyon ve sınıflandırma analizi algoritmaları dahil olmak üzere verilerle ilgili en yeni ve en popüler algoritmaları içermektedir.
  • Veritabanı İçi JavaScript Komutlarını Yürütme:  Oracle Veritabanı 21c ile JavaScript veri işleme çalışmaları verilerin tutulduğu veritabanının içinde çalıştırıldığından pahalı ağ hareketlerinin de önüne geçilebilmektedir. Ayrıca JavaScript veri tipleri ile Oracle Veritabanı veri tipleri karşlıklı olarak birbirleriyle otomatik bir şekilde eşleştirilebildiğinden kullanıcılar açık kaynak JavaScript kitaplıklarından faydalanabilerek JavaScript kodundan SQL’i kolayca çalıştırabilmektedir.
  • In Memory Database: IO’ya bağlı iş yüklerinin performansını önemli ölçüde iyileştirmektedir. Veritabanı verilerini ve geri alma işlemlerini yerel Kalıcı Bellek’te (PMEM) tutmaktadır. SQL doğrudan eşleştirilen Kalıcı Bellek dosya sisteminde saklanan verilerde çalışarak IO ve bu nedenle ortaya çıkan büyük miktardaki ön bellek ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca yeni veritabanı algoritmaları da Kalıcı Bellek’te kısmi veya tutarsız veri saklamayı önlemektedir.
  • Bellek İçi Veritabanı Geliştirmeleri: Aynı tabloda hem satır hem de sütun formatlarını desteklemektedir ve her ikisi de eşzamanlı olarak aktif ve işlemsel açıdan da tutarlı niteliktedir. Oracle Veritabanı 21c, nesnelerin Bellek İçi Sütun Saklama alanına yerleştirilmesini ve buradan çıkartılmasını otomatik olarak yöneterek verimliliği basitleştiren ve artıran ve ardından kullanıcı düzenlerini ve hareketlerini takip edip nesneleri sütun saklama alanından çıkartan Kendi Kendini Yöneten Bellek İçi Sütun Saklama alanına sahiptir. Ayrıca sütunlar, kullanım düzenlerine bağlı olarak otomatik bir şekilde sıkıştırılmaktadır.
  • Parçalara Ayırma (Sharding) Geliştirmeleri: Verilerin bir alt kümesini yerel bir bulut düğümüne alarak bölgesel uyumluluğu elde etmek için kullanılır. Oracle Veritabanı 21c, parçalara ayrılmamış bir şemayı parçalara ayrılmış bir şemaya taşıma sürecinde yardımcı olan ve parçalara ayrılmış veritabanı tasarımlarının optimizasyonuna yardım eden bir Parçalara Ayırma Danışman Aracı içermektedir. Ayrıca Oracle Veritabanı 21c, aynı uygulama şeması esas alınarak birden çok veritabanının parçalara ayrılmış bir veritabanına taşınmasını basitleştirerek bu parçalar arasında sorgu yapabilme imkanı sunan birleştirilmiş bir veritabanı da oluşturmaktadır.
  • Active Data Guard – Standby Result Cache : Active Dataguard üzerinde raporlama yaparken Result Cache kullanılıyor.
  • Automatic SQL Tuning Set : Daha efectif sql tunning yapıyor.
  • Automatic Zone Maps : Otomatik olarak kullanıcı tabloları için zone map kabiliyeti var.
  • init.ora parameters ; pfile dosyalarımızı artuık hesaplamalara dayanarak oluştruabiliyoruz.

Ayrıca yeni özellikler için ; https://apex.oracle.com/database-features/ bakılabilir.