Oracle ASM Disklerini UDEV ile yapılandırma

Eger VMware ortamında sanal OS kullanıyor isek disklerin SCSI_ID lerini görebilmemiz için
Vmware makinesinin olduğu dizine giderek oradaki Makina_ismi.vmx dosyasının içerisine
disk.EnableUUID = “TRUE”
satırını eklememiz gerekiyor

Öncelikle Asm diskine ekleyeceğimiz diski fdisk ile partition yapıyoruz

[[email protected] ~]# lsblk
NAME           MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda             8:0  0  60G 0 disk
├─sda1           8:1  0 500M 0 part /boot
└─sda2           8:2  0 59.5G 0 part
 ├─vg_ol6-lv_root (dm-0) 249:0  0 53.5G 0 lvm /
 └─vg_ol6-lv_swap (dm-1) 249:1  0  6G 0 lvm [SWAP]
sdb             8:16  0  32G 0 disk
└─sdb1           8:17  0  32G 0 part
sdc             8:32  0  32G 0 disk
sr0            1

diskimizin scsi_id sine bakıyoruz

[email protected] ~]# scsi_id -g -u -d /dev/sdb
36000c29ef59aabc72fdc67f18b2ea567

UDEV Rules Oluşturuyoruz

[[email protected] ~]# vi /etc/udev/rules.d/99-oracle-asmdevices.rules

KERNEL=="sdb1", BUS=="scsi", PROGRAM=="/sbin/scsi_id -g -u -d /dev/$parent", RESULT=="36000c29ef59aabc72fdc67f18b2ea567", NAME="disk1", OWNER="oracle", GROUP="dba", MODE="0660"

Disklerimizi Oluşturuyoruz

[[email protected] ~]#shutdown -r now

[[email protected] ~]# udevadm test /sys/block/sdb/sdb1

****

Disklerin sahipliklerini kontrol edelim

[email protected] ~]# ll /dev/disk1
brw-rw---- 1 oracle dba 8, 17 Sep 8 17:12 /dev/disk1
--OL6, OL7 and OL8
# /sbinudevadm control --reload-rules

--OL5 and OL6 : Not needed for OL7 and OL8
# /sbin/start_udev