ORACLE LATCH FREE WAIT EVENT Result Cache: RC Latch

Oracle da latch free wait eventi bir session latch ihtiyacı olduğunda, başka sessionlar tarafından kullanılıyor ise latch beklemeye başlar diğer sessionlar bıraktığında bunu alır bu zamana kadar latch free wait olarak session beklemede kalır, Burada bir sıralama mantığı yoktur birden fazla session lath free beklemesi yapıyorsa ilk alan kullanır.

Eğer latch free ile ilgili problem yaşıyor isek bu durum AWR raporu nda aşağıdaki örnekteki gibi görünecektir.

Sonraki aşamada Latch istatistikleri kontrol edilmelidir;

 Bu sonuçlara baktığımızda Result Cache: RC Latch problemi yaşandığı anlaşılmakta; Durum ise my oracle support 12c ve üstü sürümlere upgrade, eğer upgrade olamıyorsa ilgili patchlerin geçilmesi önerisi karşımıza çıkmakta. Oracle Database Verionu 12.1.2.0 (MOS High “Latch Free” Waits with Contention on ‘Result Cache: RC Latch’ when RESULT_CACHE_MODE = MANUAL on Oracle 12c (Doc ID 2002089.1))  

Konuyla ilgili detaylı bir yazı için (https://oracleant.files.wordpress.com/2020/06/oracle_latch_and_mutex_contention_troubleshooting.pdf)

SQL > alter system set "_optimizer_ads_use_result_cache"=FALSE scope=both;

System altered.

SQL> alter system set cursor_sharing='FORCE' scope=both;

System altered.

SQL> alter system set "_optimizer_ads_use_result_cache" = FALSE;

System altered.

SQL> alter system set shared_pool_size=2560M scope=both;

System altered.

Aşağıdaki patch ve en güncel PSU patchleri geçerek sorun çözümlenmiştir.


RESULT CACHE: "BYPASS OBJECTS" INCORRECTLY USED BY WAITING PROCESSES (Patch)
p26436717_12201220419DBAPR2022RU_Linux-x86-64.zip