ORACLE LINUX TIME ZONE DEĞİŞTİRME

Time Zone isimlerini bilmiyorsak aşağıdaki komut ile listedeletebilir ve tam ismini buradan alabiliriz.

sudo timedatectl list-timezones

Veya grep ile aratabiliriz

[[email protected] ~]# sudo timedatectl list-timezones | grep 'Istanbul'
Europe/Istanbul
[[email protected] ~]# sudo timedatectl
   Local time: Sat 2020-10-17 04:08:34 EDT
 Universal time: Sat 2020-10-17 08:08:34 UTC
    RTC time: Sat 2020-10-17 08:08:33
    Time zone: America/New_York (EDT, -0400)
   NTP enabled: yes
NTP synchronized: yes
 RTC in local TZ: no
   DST active: yes
 Last DST change: DST began at
         Sun 2020-03-08 01:59:59 EST
         Sun 2020-03-08 03:00:00 EDT
 Next DST change: DST ends (the clock jumps one hour backwards) at
         Sun 2020-11-01 01:59:59 EDT
         Sun 2020-11-01 01:00:00 EST
[[email protected] ~]# sudo timedatectl set-timezone Europe/Istanbul
[[email protected] ~]#
[[email protected] ~]# sudo timedatectl
   Local time: Sat 2020-10-17 11:09:16 +03
 Universal time: Sat 2020-10-17 08:09:16 UTC
    RTC time: Sat 2020-10-17 08:09:16
    Time zone: Europe/Istanbul (+03, +0300)
   NTP enabled: yes
NTP synchronized: yes
 RTC in local TZ: no
   DST active: n/a

Ayrıca sistemin sadece zamanını yada tarihini değiştirmek içinde aiağıdaki komutlar kullanılabilir.

sudo timedatectl set-time YYYY-MM-DD

--veya

sudo timedatectl set-time hh:mm:ss