Oracle RAC Physical Standby Database (RMAN DUPLICATE)

Merhaba bu yazımızda, 2 Nodlu bir RAC veritabanımızı primary database ve bu veritabanımıza standalone bir veritabanını da physical standby database olarak eklemeyi planlıyorum. Yapılacak adımları genel olarak aşağıda başlıkları ile yazalım sonra bu başlıkları adım adım uygulayarak ilerleyelim.

PRIMARY İçin Yapılacak İşlemler

 1. Primary Ve Standby Veritabanlarımızı inceleyelim.
 2. Enable Force Logging
 3. Password File dosyasını Primaryden Standby Tarafında Kopyalanması.
 4. Standby Redo Log Ayarları Primary Veritabanı Tarafında Yapılır.
 5. Primary Archive Log Modda Olduğu Kontrol Edilir.
 6. Primary Veriatabanı Inıtialization Parameterelerini Ayarlanması
 7. Primary Veritabanı LISTENER Kontrol Edilmesi
 8. Primary Veritabanı için TNS Ayarlanması

STANDBY İçin Yapılacak İşlemler

 1. Standby Veriatabanı Inıtialization Parameterelerini Ayarlanması
 2. Standby için Gerekli Dizinleri Oluşturma
 3. Standby ORATAB Düzenleme
 4. Startup nomount
 5. Standby LISTENER Ayarlaması
 6. Standby TNS Ayarları ve TNS kontrolleri.
 7. TNS Connection Doğrulama
 8. RMAN Duplicate Komutunun Çalıştırılması.
 9. Standby Redo Log Kontrolleri.
 10. Standby tarafında spfile oluşturulması
 11. Stanby MPR Enable yapılması.

PRIMARY İçin Yapılacak İşlemler

 1. Primary Ve Standby Veritabanlarımızı inceleyelim

Primary Veritabanımız

Platform		: Linuxx86_64
Server Name		: rac1.ttnet.com
DB Version		: Oracle 19.3.0.0
File system       : ASM
Disk Groups 	    : +DATA,+FRA
Database Name	    : racdb
DB_UNIQUE_NAME     : racdb
INSTANCES		: rac1,rac2
ORACLE_SID1-2      : racdb1-racdb2
Oracle Home Path    : /u01/app/oracle/product/19.3.0.0/db

Primary Cluster Durumu

[[email protected] ~]$ crsctl check cluster -all
**************************************************************
rac1:
CRS-4537: Cluster Ready Services is online
CRS-4529: Cluster Synchronization Services is online
CRS-4533: Event Manager is online
**************************************************************
rac2:
CRS-4537: Cluster Ready Services is online
CRS-4529: Cluster Synchronization Services is online
CRS-4533: Event Manager is online
**************************************************************

[[email protected] ~]$ crsctl stat res -t
--------------------------------------------------------------------------------
Name      Target State    Server          State details
--------------------------------------------------------------------------------
Local Resources
--------------------------------------------------------------------------------
ora.LISTENER.lsnr
        ONLINE ONLINE    rac1           STABLE
        ONLINE ONLINE    rac2           STABLE
ora.chad
        ONLINE ONLINE    rac1           STABLE
        ONLINE ONLINE    rac2           STABLE
ora.net1.network
        ONLINE ONLINE    rac1           STABLE
        ONLINE ONLINE    rac2           STABLE
ora.ons
        ONLINE ONLINE    rac1           STABLE
        ONLINE ONLINE    rac2           STABLE
ora.proxy_advm
        OFFLINE OFFLINE   rac1           STABLE
        OFFLINE OFFLINE   rac2           STABLE
--------------------------------------------------------------------------------
Cluster Resources
--------------------------------------------------------------------------------
ora.ASMNET1LSNR_ASM.lsnr(ora.asmgroup)
   1    ONLINE ONLINE    rac1           STABLE
   2    ONLINE ONLINE    rac2           STABLE
   3    ONLINE OFFLINE                STABLE
ora.DATA.dg(ora.asmgroup)
   1    ONLINE ONLINE    rac1           STABLE
   2    ONLINE ONLINE    rac2           STABLE
   3    OFFLINE OFFLINE                STABLE
ora.FRA.dg(ora.asmgroup)
   1    ONLINE ONLINE    rac1           STABLE
   2    ONLINE ONLINE    rac2           STABLE
   3    OFFLINE OFFLINE                STABLE
ora.LISTENER_SCAN1.lsnr
   1    ONLINE ONLINE    rac1           STABLE
ora.LISTENER_SCAN2.lsnr
   1    ONLINE ONLINE    rac2           STABLE
ora.LISTENER_SCAN3.lsnr
   1    ONLINE ONLINE    rac2           STABLE
ora.asm(ora.asmgroup)
   1    ONLINE ONLINE    rac1           Started,STABLE
   2    ONLINE ONLINE    rac2           Started,STABLE
   3    OFFLINE OFFLINE                STABLE
ora.asmnet1.asmnetwork(ora.asmgroup)
   1    ONLINE ONLINE    rac1           STABLE
   2    ONLINE ONLINE    rac2           STABLE
   3    OFFLINE OFFLINE                STABLE
ora.cvu
   1    ONLINE ONLINE    rac2           STABLE
ora.qosmserver
   1    ONLINE ONLINE    rac2           STABLE
ora.rac1.vip
   1    ONLINE ONLINE    rac1           STABLE
ora.rac2.vip
   1    ONLINE ONLINE    rac2           STABLE
ora.racdb.db
   1    ONLINE ONLINE    rac1           Open,HOME=/u01/app/o
                               racle/product/19.3.0
                               .0/db,STABLE
   2    ONLINE ONLINE    rac2           Open,HOME=/u01/app/o
                               racle/product/19.3.0
                               .0/db,STABLE
ora.scan1.vip
   1    ONLINE ONLINE    rac1           STABLE
ora.scan2.vip
   1    ONLINE ONLINE    rac2           STABLE
ora.scan3.vip
   1    ONLINE ONLINE    rac2           STABLE
--------------------------------------------------------------------------------

Standby Veritabanı

Platform		: Linuxx86_64
Server Name		: standbydb1.ttnet.com
DB Version		: Oracle 19.3.0.0
File system       : ASM
Disk Groups 	    : +DATA,+FRA
Database Name	    : racdb
DB_UNIQUE_NAME     : RACDBSTB
INSTANCES		: standbydb1
ORACLE_SID       : racdb
Oracle Home Path    : /u01/app/oracle/product/19.0.0.0/db

2. Primary Database Enable Force Logging

SQL> select name, open_mode,cdb from v$database;

NAME   OPEN_MODE      CDB
--------- -------------------- ---
RACDB   READ WRITE      NO

SQL> select force_logging from v$database;

FORCE_LOGGING
---------------------------------------
NO

SQL> ALTER DATABASE FORCE LOGGING;

Database altered.

SQL> select force_logging from v$database;

FORCE_LOGGING
---------------------------------------
YES

3. Password File dosyasını Primaryden Standby Tarafında Kopyalanması

[[email protected] ~]$ asmcmd
ASMCMD> pwd
+DATA/RACDB/PASSWORD
ASMCMD> ls
pwdracdb.261.1059316923
ASMCMD> pwcopy pwdracdb.261.1059316923 /tmp

[[email protected] tmp]$ chown oracle:oinstall pwdracdb.261.1059316923

[email protected] tmp]$ scp -p pwdracdb.261.1059316923 [email protected]:/u01/app/oracle/product/19.0.0.0/db/dbs/orapwracdb4. Standby Redo Log Ayarları Primary Veritabanı Tarafında Yapılır.

Standby Redo logları primary tarafında oluşturuken, primary veritabanı online logları ile aynı boyutta olmak zorundadır. Fakat her grup için bir fazla sayıda oluşturulması önerilir.

(max logfiles +1) x2, her theread için bu sayıda standby redo log file oluşturulur. RMAN Duplicate komutu çalıştırıldığında bu log dosyaları otomatik olarak standby tarafına taşınacaktır.

SQL> set lines 180
SQL> col MEMBER for a60
SQL> select b.thread#, a.group#, a.member, b.bytes FROM v$logfile a, v$log b WHERE a.group# = b.group#;

  THREAD#   GROUP# MEMBER                              BYTES
---------- ---------- ------------------------------------------------------------ ----------
     1     1 +DATA/RACDB/ONLINELOG/group_1.263.1059316937         209715200
     1     1 +FRA/RACDB/ONLINELOG/group_1.257.1059316939          209715200
     1     2 +DATA/RACDB/ONLINELOG/group_2.264.1059316941         209715200
     1     2 +FRA/RACDB/ONLINELOG/group_2.258.1059316943          209715200
     2     3 +DATA/RACDB/ONLINELOG/group_3.271.1059318871         209715200
     2     3 +FRA/RACDB/ONLINELOG/group_3.259.1059318873          209715200
     2     4 +DATA/RACDB/ONLINELOG/group_4.272.1059318877         209715200
     2     4 +FRA/RACDB/ONLINELOG/group_4.260.1059318879          209715200

Eğer OMF kullanıyor isek Standby redo log file oluşturuken isim vermemize gerek yoktur. Log file dosyalarımız 200 MB büyüklüğündedir. O halde ; her bir thread için 200M lik 4 adet standby log file eklememiz gerekmektedir.

SQL> alter database add standby logfile thread 1 group 5 size 200M, group 6 size 200M, group 7 size 200M, group 8 size 200M;

Database altered.

alter database add standby logfile thread 2 group 9 size 200M, group 10 size 200M, group 11 size 200M, group 12 size 200M;

Database altered.

select * from v$logfile;

  GROUP# STATUS TYPE  MEMBER                            IS_   CON_ID
---------- ------- ------- ------------------------------------------------------------ --- ----------
     1     ONLINE +DATA/RACDB/ONLINELOG/group_1.263.1059316937         NO      0
     1     ONLINE +FRA/RACDB/ONLINELOG/group_1.257.1059316939         YES     0
     2     ONLINE +DATA/RACDB/ONLINELOG/group_2.264.1059316941         NO      0
     2     ONLINE +FRA/RACDB/ONLINELOG/group_2.258.1059316943         YES     0
     3     ONLINE +DATA/RACDB/ONLINELOG/group_3.271.1059318871         NO      0
     3     ONLINE +FRA/RACDB/ONLINELOG/group_3.259.1059318873         YES     0
     4     ONLINE +DATA/RACDB/ONLINELOG/group_4.272.1059318877         NO      0
     4     ONLINE +FRA/RACDB/ONLINELOG/group_4.260.1059318879         YES     0
     5     STANDBY +DATA/RACDB/ONLINELOG/group_5.258.1061553937         NO      0
     5     STANDBY +FRA/RACDB/ONLINELOG/group_5.284.1061553939         YES     0
     6     STANDBY +DATA/RACDB/ONLINELOG/group_6.279.1061553941         NO      0

  GROUP# STATUS TYPE  MEMBER                            IS_   CON_ID
---------- ------- ------- ------------------------------------------------------------ --- ----------
     6     STANDBY +FRA/RACDB/ONLINELOG/group_6.285.1061553943         YES     0
     7     STANDBY +DATA/RACDB/ONLINELOG/group_7.280.1061553947         NO      0
     7     STANDBY +FRA/RACDB/ONLINELOG/group_7.286.1061553951         YES     0
     8     STANDBY +DATA/RACDB/ONLINELOG/group_8.281.1061553993         NO      0
     8     STANDBY +FRA/RACDB/ONLINELOG/group_8.287.1061553995         YES     0
     9     STANDBY +DATA/RACDB/ONLINELOG/group_9.282.1061554049         NO      0
     9     STANDBY +FRA/RACDB/ONLINELOG/group_9.288.1061554051         YES     0
    10     STANDBY +DATA/RACDB/ONLINELOG/group_10.283.1061554053        NO      0
    10     STANDBY +FRA/RACDB/ONLINELOG/group_10.289.1061554057         YES     0
    11     STANDBY +DATA/RACDB/ONLINELOG/group_11.284.1061554059        NO      0
    11     STANDBY +FRA/RACDB/ONLINELOG/group_11.290.1061554063         YES     0

  GROUP# STATUS TYPE  MEMBER                            IS_   CON_ID
---------- ------- ------- ------------------------------------------------------------ --- ----------
    12     STANDBY +DATA/RACDB/ONLINELOG/group_12.285.1061554067        NO      0
    12     STANDBY +FRA/RACDB/ONLINELOG/group_12.291.1061554071         YES     0

24 rows selected.

5. Primary Archive Log Modda Olduğu Kontrol Edilir

SQL> archive log list;
Database log mode       Archive Mode
Automatic archival       Enabled
Archive destination      USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST
Oldest online log sequence   28
Next log sequence to archive  29
Current log sequence      29

Veritabanımız archive log modda değilse archive log moda almamız gerekir. https://www.farukcevik.com.tr/oracle-backup-rman-1/.

6. Primary Veriatabanı Inıtialization Parameterelerini Ayarlanması

Data Guard parametreleri ve teorik kısmı ile ilgili yazım. Kullanılan parameterelerin açıklamaarı bu yazıda bulabilirsiniz. https://www.farukcevik.com.tr/data-guard-mimarisi/.

Parametreleri değiştirmeden önce herhangi bir şeyi yanlış yapma ihtimalimize karşın, pfile olarak spfile ın bir yedeğini alalım.

SQL> create pfile='/home/oracle/initRACDB_BeforeDG.ora.bck' from spfile;

File created.

SQL> ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_CONFIG='DG_CONFIG=(RACDB,RACDBSTB)' scope=both sid='*';

System altered.

SQL> ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_1='LOCATION=+FRA VALID_FOR=(ALL_LOGFILES,ALL_ROLES) DB_UNIQUE_NAME=RACDB' scope=both sid='*';

System altered.

SQL> archive log list;
Database log mode       Archive Mode
Automatic archival       Enabled
Archive destination      +FRA

Oldest online log sequence   28
Next log sequence to archive  29
Current log sequence      29

SQL> ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_2='SERVICE=RACDBSTB LGWR ASYNC VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) DB_UNIQUE_NAME=RACDBSTB' scope=both sid='*';

System altered.

SQL> ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_1=ENABLE scope=both sid='*';

System altered.

SQL> ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2=ENABLE scope=both sid='*';

System altered.

SQL> ALTER SYSTEM SET DB_FILE_NAME_CONVERT='RACDBSTB','RACDB' SCOPE=SPFILE sid='*';

System altered.

SQL> ALTER SYSTEM SET LOG_FILE_NAME_CONVERT='RACDBSTB','RACDB' SCOPE=SPFILE sid='*';


SQL> ALTER SYSTEM SET STANDBY_FILE_MANAGEMENT=AUTO scope=both sid='*';

System altered.

SQL> create pfile='/home/oracle/initRACDBafter.ora' from spfile;

File created.

[[email protected] ~]$ cat initRACDBafter.ora
racdb1.__data_transfer_cache_size=0
racdb2.__data_transfer_cache_size=0
racdb1.__db_cache_size=587202560
racdb2.__db_cache_size=570425344
racdb1.__inmemory_ext_roarea=0
racdb2.__inmemory_ext_roarea=0
racdb1.__inmemory_ext_rwarea=0
racdb2.__inmemory_ext_rwarea=0
racdb1.__java_pool_size=0
racdb2.__java_pool_size=0
racdb1.__large_pool_size=16777216
racdb2.__large_pool_size=16777216
racdb1.__oracle_base='/u01/app/oracle'#ORACLE_BASE set from environment
racdb2.__oracle_base='/u01/app/oracle'#ORACLE_BASE set from environment
racdb1.__pga_aggregate_target=402653184
racdb2.__pga_aggregate_target=402653184
racdb1.__sga_target=1174405120
racdb2.__sga_target=1174405120
racdb1.__shared_io_pool_size=50331648
racdb2.__shared_io_pool_size=50331648
racdb1.__shared_pool_size=503316480
racdb2.__shared_pool_size=520093696
racdb1.__streams_pool_size=0
racdb2.__streams_pool_size=0
racdb1.__unified_pga_pool_size=0
racdb2.__unified_pga_pool_size=0
*.audit_file_dest='/u01/app/oracle/admin/racdb/adump'
*.audit_trail='db'
*.cluster_database=true
*.compatible='19.0.0'
*.control_files='+DATA/RACDB/CONTROLFILE/current.262.1059316937','+FRA/RACDB/CONTROLFILE/current.256.1059316937'
*.db_block_size=8192
*.db_create_file_dest='+DATA'
*.db_file_name_convert='RACDBSTB','RACDB'
*.db_name='racdb'
*.db_recovery_file_dest='+FRA'
*.db_recovery_file_dest_size=7851m
*.dg_broker_start=FALSE
*.diagnostic_dest='/u01/app/oracle'
*.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=racdbXDB)'
family:dw_helper.instance_mode='read-only'
racdb1.instance_number=1
racdb2.instance_number=2
*.local_listener='-oraagent-dummy-'
*.log_archive_config='DG_CONFIG=(RACDB,RACDBSTB)'
*.log_archive_dest_1='LOCATION=+FRA VALID_FOR=(ALL_LOGFILES,ALL_ROLES) DB_UNIQUE_NAME=RACDB'
*.log_archive_dest_2='SERVICE=RACDBSTB LGWR ASYNC VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) DB_UNIQUE_NAME=RACDBSTB'
*.log_archive_dest_state_1='ENABLE'
*.log_archive_dest_state_2='ENABLE'
*.log_file_name_convert='RACDBSTB','RACDB'
*.nls_language='AMERICAN'
*.nls_territory='AMERICA'
*.open_cursors=300
*.pga_aggregate_target=369m
*.processes=300
*.remote_login_passwordfile='exclusive'
*.sga_target=1107m
*.standby_file_management='AUTO'
racdb2.thread=2
racdb1.thread=1
*.undo_tablespace='UNDOTBS1'
racdb1.undo_tablespace='UNDOTBS1'
racdb2.undo_tablespace='UNDOTBS2'

7. Primary Veritabanı LISTENER Kontrol Edilmesi

[[email protected] ~]$ ps -ef|grep tns

root    15   2 0 05:05 ?    00:00:00 [netns]
oracle  10346   1 0 09:21 ?    00:00:00 /u01/app/19.3.0.0/grid/bin/tnslsnr LISTENER -no_crs_notify -inherit
oracle  10524   1 0 09:22 ?    00:00:02 /u01/app/19.3.0.0/grid/bin/tnslsnr ASMNET1LSNR_ASM -no_crs_notify -inherit
oracle  10555   1 0 09:22 ?    00:00:00 /u01/app/19.3.0.0/grid/bin/tnslsnr LISTENER_SCAN1 -no_crs_notify -inherit
oracle  16582 3123 0 14:35 pts/1  00:00:00 grep --color=auto tns


[[email protected] ~]$ lsnrctl stat


LSNRCTL for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production on 11-JAN-2021 14:34:21

Copyright (c) 1991, 2019, Oracle. All rights reserved.

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=LISTENER)))
STATUS of the LISTENER
------------------------
Alias           LISTENER
Version          TNSLSNR for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production
Start Date        11-JAN-2021 09:21:59
Uptime          0 days 5 hr. 12 min. 21 sec
Trace Level        off
Security         ON: Local OS Authentication
SNMP           OFF
Listener Parameter File  /u01/app/19.3.0.0/grid/network/admin/listener.ora
Listener Log File     /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/rac1/listener/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary...
 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=LISTENER)))
 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=150.150.100.11)(PORT=1521)))
 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=150.150.100.13)(PORT=1521)))
Services Summary...
Service "+ASM" has 1 instance(s).
 Instance "+ASM1", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "+ASM_DATA" has 1 instance(s).
 Instance "+ASM1", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "+ASM_FRA" has 1 instance(s).
 Instance "+ASM1", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "racdb" has 1 instance(s).
 Instance "racdb1", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "racdbXDB" has 1 instance(s).
 Instance "racdb1", status READY, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully

[[email protected] ~]$ lsnrctl status LISTENER_SCAN1


LSNRCTL for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production on 11-JAN-2021 14:36:47

Copyright (c) 1991, 2019, Oracle. All rights reserved.

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=LISTENER_SCAN1)))
STATUS of the LISTENER
------------------------
Alias           LISTENER_SCAN1
Version          TNSLSNR for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production
Start Date        11-JAN-2021 09:22:02
Uptime          0 days 5 hr. 14 min. 45 sec
Trace Level        off
Security         ON: Local OS Authentication
SNMP           OFF
Listener Parameter File  /u01/app/19.3.0.0/grid/network/admin/listener.ora
Listener Log File     /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/rac1/listener_scan1/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary...
 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=LISTENER_SCAN1)))
 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=150.150.100.15)(PORT=1521)))
Services Summary...
Service "racdb" has 2 instance(s).
 Instance "racdb1", status READY, has 1 handler(s) for this service...
 Instance "racdb2", status READY, has 1 handler(s) for this service...

Service "racdbXDB" has 2 instance(s).
 Instance "racdb1", status READY, has 1 handler(s) for this service...
 Instance "racdb2", status READY, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully


[[email protected] ~]$ cat /u01/app/19.3.0.0/grid/network/admin/listener.ora
LISTENER=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=LISTENER))))      # line added by Agent
LISTENER_SCAN3=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=LISTENER_SCAN3))))        # line added by Agent
LISTENER_SCAN2=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=LISTENER_SCAN2))))        # line added by Agent
LISTENER_SCAN1=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=LISTENER_SCAN1))))        # line added by Agent
ASMNET1LSNR_ASM=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=ASMNET1LSNR_ASM))))       # line added by Agent
ENABLE_GLOBAL_DYNAMIC_ENDPOINT_ASMNET1LSNR_ASM=ON        # line added by Agent
VALID_NODE_CHECKING_REGISTRATION_ASMNET1LSNR_ASM=SUBNET     # line added by Agent
ENABLE_GLOBAL_DYNAMIC_ENDPOINT_LISTENER_SCAN1=ON        # line added by Agent
VALID_NODE_CHECKING_REGISTRATION_LISTENER_SCAN1=OFF       # line added by Agent - Disabled by Agent because REMOTE_REGISTRATION_ADDRESS is set
ENABLE_GLOBAL_DYNAMIC_ENDPOINT_LISTENER_SCAN2=ON        # line added by Agent
VALID_NODE_CHECKING_REGISTRATION_LISTENER_SCAN2=OFF       # line added by Agent - Disabled by Agent because REMOTE_REGISTRATION_ADDRESS is set
ENABLE_GLOBAL_DYNAMIC_ENDPOINT_LISTENER_SCAN3=ON        # line added by Agent
VALID_NODE_CHECKING_REGISTRATION_LISTENER_SCAN3=OFF       # line added by Agent - Disabled by Agent because REMOTE_REGISTRATION_ADDRESS is set
ENABLE_GLOBAL_DYNAMIC_ENDPOINT_LISTENER=ON       # line added by Agent
VALID_NODE_CHECKING_REGISTRATION_LISTENER=SUBNET        # line added by Agent

***DİĞER NODE İÇİN BAKALIM

[[email protected]rac2 tmp]$ cat /u01/app/19.3.0.0/grid/network/admin/listener.ora

LISTENER_SCAN3=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=LISTENER_SCAN3))))        # line added by Agent
LISTENER_SCAN2=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=LISTENER_SCAN2))))        # line added by Agent
LISTENER=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=LISTENER))))      # line added by Agent
LISTENER_SCAN1=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=LISTENER_SCAN1))))        # line added by Agent
ASMNET1LSNR_ASM=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=ASMNET1LSNR_ASM))))       # line added by Agent
ENABLE_GLOBAL_DYNAMIC_ENDPOINT_ASMNET1LSNR_ASM=ON        # line added by Agent
VALID_NODE_CHECKING_REGISTRATION_ASMNET1LSNR_ASM=SUBNET     # line added by Agent
ENABLE_GLOBAL_DYNAMIC_ENDPOINT_LISTENER_SCAN1=ON        # line added by Agent
VALID_NODE_CHECKING_REGISTRATION_LISTENER_SCAN1=OFF       # line added by Agent - Disabled by Agent because REMOTE_REGISTRATION_ADDRESS is set
ENABLE_GLOBAL_DYNAMIC_ENDPOINT_LISTENER=ON       # line added by Agent
VALID_NODE_CHECKING_REGISTRATION_LISTENER=SUBNET        # line added by Agent
ENABLE_GLOBAL_DYNAMIC_ENDPOINT_LISTENER_SCAN2=ON        # line added by Agent
VALID_NODE_CHECKING_REGISTRATION_LISTENER_SCAN2=OFF       # line added by Agent - Disabled by Agent because REMOTE_REGISTRATION_ADDRESS is set
ENABLE_GLOBAL_DYNAMIC_ENDPOINT_LISTENER_SCAN3=ON        # line added by Agent
VALID_NODE_CHECKING_REGISTRATION_LISTENER_SCAN3=OFF       # line added by Agent - Disabled by Agent because REMOTE_REGISTRATION_ADDRESS is set

9. Primary Veritabanı için TNS Ayarlanması

[[email protected] ~]$ cat /u01/app/oracle/product/19.3.0.0/db/network/admin/tnsnames.ora

# tnsnames.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/19.3.0.0/db/network/admin/tnsnames.ora
# Generated by Oracle configuration tools.

RACDB =
 (DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = scan-rac.ttnet.com)(PORT = 1521))
  (CONNECT_DATA =
   (SERVER = DEDICATED)
   (SERVICE_NAME = racdb)
  )
 )

RACDBSTB =
 (DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = standbydb1.ttnet.com)(PORT = 1521))
  (CONNECT_DATA =
   (SERVER = DEDICATED)
   (SERVICE_NAME = racdbstb)(UR=A)
  )
 )--DİĞER NODE İÇİNDE ";


[[email protected]rac2 tmp]$ cat /u01/app/oracle/product/19.3.0.0/db/network/admin/tnsnames.ora

# tnsnames.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/19.3.0.0/db/network/admin/tnsnames.ora
# Generated by Oracle configuration tools.

RACDB =
 (DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = scan-rac.ttnet.com)(PORT = 1521))
  (CONNECT_DATA =
   (SERVER = DEDICATED)
   (SERVICE_NAME = racdb)
  )
 )

RACDBSTB =
 (DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = standbydb1.ttnet.com)(PORT = 1521))
  (CONNECT_DATA =
   (SERVER = DEDICATED)
   (SERVICE_NAME = racdbstb)(UR=A)
  )
 )


--TNSPING

[[email protected] ~]$ tnsping RACDBSTB 


TNS Ping Utility for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production on 11-JAN-2021 19:36:00

Copyright (c) 1997, 2019, Oracle. All rights reserved.

Used parameter files:


Used TNSNAMES adapter to resolve the alias
Attempting to contact (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = standbydb1.ttnet.com)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = racdbstb)(UR=A)))

[[email protected] ~]$ tnsping RACDBSTB 


TNS Ping Utility for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production on 11-JAN-2021 19:36:38

Copyright (c) 1997, 2019, Oracle. All rights reserved.

Used parameter files:


Used TNSNAMES adapter to resolve the alias
Attempting to contact (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = standbydb1.ttnet.com)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = racdbstb)(UR=A)))

Primary Tarafında şimdilik yapacaklarımız bukadardı. Şimdi Standby tarafındaki ayarlarımızı yapalım.

STANDBY İçin Yapılacak İşlemler

 1. Standby Veriatabanı Inıtialization Parameterelerini Ayarlanması
 2. Standby için Gerekli Dizinleri Oluşturma
 3. Standby ORATAB Düzenleme
 4. Startup nomount
 5. Standby LISTENER Ayarlaması
 6. Standby TNS Ayarları ve TNS kontrolleri.
 7. TNS Connection Doğrulama
 8. RMAN Duplicate Komutunun Çalıştırılması.
 9. Standby Redo Log Kontrolleri.
 10. Standby tarafında spfile oluşturulması
 11. Stanby MPR Enable yapılması.
 1. Standby Veriatabanı Inıtialization Parameterelerini Ayarlanması
cat /u01/app/oracle/product/19.3.0.0/db/dbs/initracdb.ora

*.db_name='racdb'
*.db_unique_name='RACDBSTB'
*.audit_file_dest='/u01/app/oracle/admin/RACDBSTB/adump'
*.log_archive_config='DG_CONFIG=(RACDB,RACDBSTB)'
*.db_recovery_file_dest='+FRA'
*.log_archive_dest_1='LOCATION=+FRA VALID_FOR=(ALL_LOGFILES,ALL_ROLES) DB_UNIQUE_NAME=RACDBSTB'
*.log_archive_dest_2='SERVICE=RACDB LGWR ASYNC VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) DB_UNIQUE_NAME=RACDB'
*.log_archive_dest_state_1='ENABLE'
*.log_archive_dest_state_2='ENABLE'
*.db_recovery_file_dest_size=7851m
*.db_file_name_convert='RACDB','RACDBSTB'
*.log_file_name_convert='RACDB','RACDBSTB'

2. Standby için Gerekli Dizinleri Oluşturma

$ORACLE_BASE/admin/$ORACLE_SID/adump dizinini oluşturulmalı

[[email protected] dbs]$ mkdir -p /u01/app/oracle/admin/RACDBSTB/adump

3. Standby ORATAB Düzenleme

[[email protected] dbs]$ echo "RACDB:/u01/app/oracle/product/19.3.0.0/db:N" >> /etc/oratab

[[email protected] dbs]$ echo "RACDBSTB:/u01/app/oracle/product/19.3.0.0/db:N" >> /etc/oratab

4. Startup nomount

SQL> startup nomount pfile='/u01/app/oracle/product/19.3.0.0/db/dbs/initracdb.ora';
ORACLE instance started.

Total System Global Area 243268216 bytes
Fixed Size         8895096 bytes
Variable Size       180355072 bytes
Database Buffers      50331648 bytes
Redo Buffers        3686400 bytes
SQL>

5. Standby LISTENER Ayarlaması

[[email protected] ~]$ ps -ef|grep tns

root    15   2 0 17:54 ?    00:00:00 [netns]
oracle  10257 12540 0 23:38 pts/0  00:00:00 grep --color=auto tns
oracle  13463   1 0 22:25 ?    00:00:00 /u01/app/19.3.0.0/grid/bin/tnslsnr LISTENER -no_crs_notify -inherit


[[email protected] ~]$ lsnrctl stat


LSNRCTL for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production on 11-JAN-2021 23:47:11

Copyright (c) 1991, 2019, Oracle. All rights reserved.

Connecting to (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=)(PORT=1521))
STATUS of the LISTENER
------------------------
Alias           LISTENER
Version          TNSLSNR for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production
Start Date        11-JAN-2021 22:25:02
Uptime          0 days 1 hr. 22 min. 9 sec
Trace Level        off
Security         ON: Local OS Authentication
SNMP           OFF
Listener Parameter File  /u01/app/19.3.0.0/grid/network/admin/listener.ora
Listener Log File     /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/standbydb1/listener/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary...
 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=standbydb1.ttnet.com)(PORT=1521)))
 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))
Services Summary...
Service "+ASM" has 1 instance(s).
 Instance "+ASM", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "+ASM_DATA" has 1 instance(s).
 Instance "+ASM", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "+ASM_FRA" has 1 instance(s).
 Instance "+ASM", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "RACDBSTB" has 2 instance(s).
 Instance "racdb", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service...
 Instance "racdb", status BLOCKED, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully[[email protected] ~]$ cat /u01/app/oracle/product/19.3.0.0/db/network/admin/listener.ora

#Backup file is /u01/app/oracle/crsdata/standbydb1/output/listener.ora.bak.standbydb1.oracle line added by Agent
# listener.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/19.0.0.0/db/network/admin/listener.ora
# Generated by Oracle configuration tools.

LISTENER1 =
 (DESCRIPTION_LIST =
  (DESCRIPTION =
   (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = standbydb1.ttnet.com)(PORT = 1521))
   (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
  )
 )

ENABLE_GLOBAL_DYNAMIC_ENDPOINT_LISTENER1=ON       # line added by Agent
VALID_NODE_CHECKING_REGISTRATION_LISTENER1=ON      # line added by Agent

SID_LIST_LISTENER =
 (SID_LIST =
  (SID_DESC =
   (GLOBAL_DBNAME = RACDBSTB)
   (ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/19.3.0.0/db)
   (SID_NAME = racdb)
  )
 )

6. Standby TNS Ayarları ve TNS kontrolleri

cat /u01/app/oracle/product/19.3.0.0/db/network/admin/tnsnames.ora
# tnsnames.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/19.3.0.0/db/network/admin/tnsnames.ora
# Generated by Oracle configuration tools.

RACDB =
 (DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = scan-rac.ttnet.com)(PORT = 1521))
  (CONNECT_DATA =
   (SERVER = DEDICATED)
   (SERVICE_NAME = racdb)
  )
 )

RACDBSTB=
 (DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = standbydb1.ttnet.com)(PORT = 1521))
  (CONNECT_DATA =
   (SERVER = DEDICATED)
   (SERVICE_NAME = RACDBSTB)(UR=A)
  )
 )


--TNSPING Kontrolleri

[[email protected] ~]$ tnsping racdb


TNS Ping Utility for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production on 11-JAN-2021 23:49:07

Copyright (c) 1997, 2019, Oracle. All rights reserved.

Used parameter files:


Used TNSNAMES adapter to resolve the alias
Attempting to contact (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = scan-rac.ttnet.com)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = racdb)))
OK (0 msec)


[[email protected] ~]$ tnsping racdbstb


TNS Ping Utility for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production on 11-JAN-2021 23:49:42

Copyright (c) 1997, 2019, Oracle. All rights reserved.

Used parameter files:


Used TNSNAMES adapter to resolve the alias
Attempting to contact (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = standbydb1.ttnet.com)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = RACDB)(UR=A)))
OK (0 msec)

7. TNS Connection Doğrulama

Primary Tarafında

[[email protected] ~]$ sqlplus SYS/[email protected] as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Mon Jan 11 16:10:35 2021
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0

SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0

[[email protected] ~]$ sqlplus SYS/[email protected] as sysdba
. .s
SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Mon Jan 11 16:11:02 2021
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0

SQL>

Standby için deneyelim

[[email protected] ~]$ sqlplus SYS/[email protected]racdb as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Mon Jan 11 16:12:42 2021
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0

SQL> select * from dual;

D
-
X

SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
[[email protected] ~]$ sqlplus SYS/[email protected]standbydb as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Mon Jan 11 16:13:09 2021
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0

SQL>

8. RMAN Duplicate Komutunun Çalıştırılması

[[email protected] ~]$ rman target SYS/Welcome1 auxiliary SYS/[email protected]

Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue Jan 12 00:17:33 2021
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

connected to target database: RACDB (DBID=1056933702)
connected to auxiliary database: RACDB (not mounted)


RMAN> duplicate target database for standby from active database nofilenamecheck;

Starting Duplicate Db at 13-JAN-21
using target database control file instead of recovery catalog
allocated channel: ORA_AUX_DISK_1
channel ORA_AUX_DISK_1: SID=44 device type=DISK

contents of Memory Script:
{
  backup as copy reuse
  passwordfile auxiliary format '/u01/app/oracle/product/19.3.0.0/db/dbs/orapwracdb'  ;
}
executing Memory Script

Starting backup at 13-JAN-21
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=118 instance=racdb1 device type=DISK
Finished backup at 13-JAN-21

contents of Memory Script:
{
  backup as copy current controlfile for standby auxiliary format '+FRA/RACDBSTB/CONTROLFILE/current.256.1061730223';
  sql clone "create spfile from memory";
  shutdown clone immediate;
  startup clone nomount;
  sql clone "alter system set control_files =
 ''+FRA/RACDBSTB/CONTROLFILE/current.256.1061730223'' comment=
 ''Set by RMAN'' scope=spfile";
  shutdown clone immediate;
  startup clone nomount;
}
executing Memory Script

Starting backup at 13-JAN-21
using channel ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: starting datafile copy
copying standby control file
output file name=+FRA/RACDBSTB/CONTROLFILE/current.256.1061730223 tag=TAG20210113T130342
channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:01
Finished backup at 13-JAN-21

sql statement: create spfile from memory

Oracle instance shut down

connected to auxiliary database (not started)
Oracle instance started

Total System Global Area   243268216 bytes

Fixed Size           8895096 bytes
Variable Size        180355072 bytes
Database Buffers       50331648 bytes
Redo Buffers          3686400 bytes

sql statement: alter system set control_files =  ''+FRA/RACDBSTB/CONTROLFILE/current.256.1061730223'' comment= ''Set by RMAN'' scope=spfile

Oracle instance shut down

connected to auxiliary database (not started)
Oracle instance started

Total System Global Area   243268216 bytes

Fixed Size           8895096 bytes
Variable Size        180355072 bytes
Database Buffers       50331648 bytes
Redo Buffers          3686400 bytes

contents of Memory Script:
{
  sql clone 'alter database mount standby database';
}
executing Memory Script

sql statement: alter database mount standby database
RMAN-05529: warning: DB_FILE_NAME_CONVERT resulted in invalid ASM names; names changed to disk group only.

contents of Memory Script:
{
  set newname for tempfile 1 to
 "+DATA";
  switch clone tempfile all;
  set newname for datafile 1 to
 "+DATA";
  set newname for datafile 2 to
 "+DATA";
  set newname for datafile 3 to
 "+DATA";
  set newname for datafile 4 to
 "+DATA";
  set newname for datafile 5 to
 "+DATA";
  set newname for datafile 6 to
 "+DATA";
  backup as copy reuse
  datafile 1 auxiliary format
 "+DATA"  datafile
 2 auxiliary format
 "+DATA"  datafile
 3 auxiliary format
 "+DATA"  datafile
 4 auxiliary format
 "+DATA"  datafile
 5 auxiliary format
 "+DATA"  datafile
 6 auxiliary format
 "+DATA"  ;
  sql 'alter system archive log current';
}
executing Memory Script

executing command: SET NEWNAME

renamed tempfile 1 to +DATA in control file

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

Starting backup at 13-JAN-21
using channel ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: starting datafile copy
input datafile file number=00001 name=+DATA/RACDB/DATAFILE/system.265.1059316947
output file name=+DATA/RACDBSTB/DATAFILE/system.257.1061730307 tag=TAG20210113T130505
channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:25
channel ORA_DISK_1: starting datafile copy
input datafile file number=00003 name=+DATA/RACDB/DATAFILE/undotbs1.267.1059316961
output file name=+DATA/RACDBSTB/DATAFILE/undotbs1.258.1061730331 tag=TAG20210113T130505
channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:25
channel ORA_DISK_1: starting datafile copy
input datafile file number=00002 name=+DATA/RACDB/DATAFILE/sysaux.266.1059316957
output file name=+DATA/RACDBSTB/DATAFILE/sysaux.259.1061730357 tag=TAG20210113T130505
channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:25
channel ORA_DISK_1: starting datafile copy
input datafile file number=00006 name=+DATA/RACDB/DATAFILE/tbs_fdba.275.1060428897
output file name=+DATA/RACDBSTB/DATAFILE/tbs_fdba.260.1061730381 tag=TAG20210113T130505
channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:07
channel ORA_DISK_1: starting datafile copy
input datafile file number=00004 name=+DATA/RACDB/DATAFILE/undotbs2.269.1059316969
output file name=+DATA/RACDBSTB/DATAFILE/undotbs2.261.1061730389 tag=TAG20210113T130505
channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:07
channel ORA_DISK_1: starting datafile copy
input datafile file number=00005 name=+DATA/RACDB/DATAFILE/users.270.1059316973
output file name=+DATA/RACDBSTB/DATAFILE/users.262.1061730395 tag=TAG20210113T130505
channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:01
Finished backup at 13-JAN-21

sql statement: alter system archive log current

contents of Memory Script:
{
  switch clone datafile all;
}
executing Memory Script

datafile 1 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=1 STAMP=1061730398 file name=+DATA/RACDBSTB/DATAFILE/system.257.1061730307
datafile 2 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=2 STAMP=1061730398 file name=+DATA/RACDBSTB/DATAFILE/sysaux.259.1061730357
datafile 3 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=3 STAMP=1061730398 file name=+DATA/RACDBSTB/DATAFILE/undotbs1.258.1061730331
datafile 4 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=4 STAMP=1061730398 file name=+DATA/RACDBSTB/DATAFILE/undotbs2.261.1061730389
datafile 5 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=5 STAMP=1061730398 file name=+DATA/RACDBSTB/DATAFILE/users.262.1061730395
datafile 6 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=6 STAMP=1061730398 file name=+DATA/RACDBSTB/DATAFILE/tbs_fdba.260.1061730381
Finished Duplicate Db at 13-JAN-21

9. Standby Redo Log Kontrolleri.

 SQL> select * from v$logfile;

  GROUP# STATUS TYPE  MEMBER                       IS_   CON_ID
---------- ------- ------- -------------------------------------------------- --- ----------
     1     ONLINE +FRA/RACDBSTB/ONLINELOG/group_1.257.1061724659   YES     0
     2     ONLINE +FRA/RACDBSTB/ONLINELOG/group_2.258.1061724661   YES     0
     3     ONLINE +FRA/RACDBSTB/ONLINELOG/group_3.259.1061724661   YES     0
     4     ONLINE +FRA/RACDBSTB/ONLINELOG/group_4.260.1061724661   YES     0
     5     STANDBY +FRA/RACDBSTB/ONLINELOG/group_5.261.1061724661   YES     0
     6     STANDBY +FRA/RACDBSTB/ONLINELOG/group_6.262.1061724661   YES     0
     7     STANDBY +FRA/RACDBSTB/ONLINELOG/group_7.263.1061724663   YES     0
     8     STANDBY +FRA/RACDBSTB/ONLINELOG/group_8.264.1061724663   YES     0
     9     STANDBY +FRA/RACDBSTB/ONLINELOG/group_9.265.1061724663   YES     0
    10     STANDBY +FRA/RACDBSTB/ONLINELOG/group_10.266.1061724665  YES     0
    11     STANDBY +FRA/RACDBSTB/ONLINELOG/group_11.267.1061724667  YES     0

  GROUP# STATUS TYPE  MEMBER                       IS_   CON_ID
---------- ------- ------- -------------------------------------------------- --- ----------
    12     STANDBY +FRA/RACDBSTB/ONLINELOG/group_12.268.1061724671  YES     0

12 rows selected.


  

10. Standby tarafında spfile oluşturulması

SQL> create spfile from pfile;

File created.

SQL> shu immediate;
SQL> startup mount;
ORACLE instance started.

Total System Global Area 243268216 bytes
Fixed Size         8895096 bytes
Variable Size       180355072 bytes
Database Buffers      50331648 bytes
Redo Buffers        3686400 bytes
Database mounted.

11 Stanby MPR Enable yapılması.

SQL> select name,open_mode,database_role,cdb from v$database;

NAME   OPEN_MODE      DATABASE_ROLE  CDB
--------- -------------------- ---------------- ---
RACDB   MOUNTED       PHYSICAL STANDBY NO

SQL> SELECT ARCH.THREAD# "Thread", ARCH.SEQUENCE# "Last Sequence Received", APPL.SEQUENCE# "Last Sequence Applied", (ARCH.SEQUENCE# - APPL.SEQUENCE#) "Difference" FROM (SELECT THREAD# ,SEQUENCE# FROM V$ARCHIVED_LOG WHERE (THREAD#,FIRST_TIME ) IN (SELECT THREAD#,MAX(FIRST_TIME) FROM V$ARCHIVED_LOG GROUP BY THREAD#)) ARCH,(SELECT THREAD# ,SEQUENCE# FROM V$LOG_HISTORY WHERE (THREAD#,FIRST_TIME ) IN (SELECT THREAD#,MAX(FIRST_TIME) FROM V$LOG_HISTORY GROUP BY THREAD#)) APPL WHERE ARCH.THREAD# = APPL.THREAD# ORDER BY 1;

  Thread Last Sequence Received Last Sequence Applied Difference
---------- ---------------------- --------------------- ----------
     1           30          29     1
     2           14          13     1


SQL> alter database recover managed standby database disconnect from session;


Database altered.

SQL> SELECT ARCH.THREAD# "Thread", ARCH.SEQUENCE# "Last Sequence Received", APPL.SEQUENCE# "Last Sequence Applied", (ARCH.SEQUENCE# - APPL.SEQUENCE#) "Difference" FROM (SELECT THREAD# ,SEQUENCE# FROM V$ARCHIVED_LOG WHERE (THREAD#,FIRST_TIME ) IN (SELECT THREAD#,MAX(FIRST_TIME) FROM V$ARCHIVED_LOG GROUP BY THREAD#)) ARCH,(SELECT THREAD# ,SEQUENCE# FROM V$LOG_HISTORY WHERE (THREAD#,FIRST_TIME ) IN (SELECT THREAD#,MAX(FIRST_TIME) FROM V$LOG_HISTORY GROUP BY THREAD#)) APPL WHERE ARCH.THREAD# = APPL.THREAD# ORDER BY 1;

  Thread Last Sequence Received Last Sequence Applied Difference
---------- ---------------------- --------------------- ----------
     1           30          30     0
     2           14          14     0


Primary Tarafı için


SQL> select name,open_mode,database_role,cdb from v$database;

NAME   OPEN_MODE      DATABASE_ROLE  CDB
--------- -------------------- ---------------- ---
RACDB   READ WRITE      PRIMARY     NO

Verfy

Primary RAC Instance 2

SQL> select thread#,max(sequence#) from v$archived_log where archived='YES' group by thread#;

  THREAD# MAX(SEQUENCE#)
---------- --------------
     1       30
     2       14


SQL> alter system switch logfile;

System altered.

SQL> alter system switch logfile;

System altered.

SQL> /

System altered.

SQL> /

System altered.

SQL> select thread#,max(sequence#) from v$archived_log where archived='YES' group by thread#;

  THREAD# MAX(SEQUENCE#)
---------- --------------
     1       31
     2       17

Standby Verify


SQL> select thread#,max(sequence#) from v$archived_log where applied='YES' group by thread#;

  THREAD# MAX(SEQUENCE#)
---------- --------------
     1       31
     2       16


SQL> SELECT ARCH.THREAD# "Thread", ARCH.SEQUENCE# "Last Sequence Received", APPL.SEQUENCE# "Last Sequence Applied", (ARCH.SEQUENCE# - APPL.SEQUENCE#) "Difference" FROM (SELECT THREAD# ,SEQUENCE# FROM V$ARCHIVED_LOG WHERE (THREAD#,FIRST_TIME ) IN (SELECT THREAD#,MAX(FIRST_TIME) FROM V$ARCHIVED_LOG GROUP BY THREAD#)) ARCH,(SELECT THREAD# ,SEQUENCE# FROM V$LOG_HISTORY WHERE (THREAD#,FIRST_TIME ) IN (SELECT THREAD#,MAX(FIRST_TIME) FROM V$LOG_HISTORY GROUP BY THREAD#)) APPL WHERE ARCH.THREAD# = APPL.THREAD# ORDER BY 1;

  Thread Last Sequence Received Last Sequence Applied Difference
---------- ---------------------- --------------------- ----------
     1           31          31     0
     2           17          17     0

Evet her şey gayet düzgün çalışıyor.