ORACLE TEXT SQL – 2

Konuyla ilgili bir örnek yapacak olursak : Üç tablodan olan bir joinde, tabloA tablosundan 2 ve tabloB tablosundan 1, tabloC tablosundan 1 alanın text indekslenmesi var.

SYS veya herhangi bir DBA userı ile TBS_FRK_TEXT tablespace sini oluşturduk

CREATE TABLESPACE TBS_FRK_TEXT DATAFILE 
'/u01/app/oracle/oradata/orcl/tbs_frk_text01.dbf' SIZE 1G AUTOEXTEND ON NEXT 256M MAXSIZE UNLIMITED;
create user FRK_TEXT identified by frk_test default tablespace TBS_FRK_TEXT temporary tablespace temp;
grant dba to FRK_TEXT

verilerin sahibi olan kullanıcıya gerekli izinlerin verilmesi için;

GRANT CTXAPP TO FRK_TEXT;
GRANT EXECUTE ON CTXSYS.CTX_DDL TO FRK_TEXT;
GRANT EXECUTE ON CTXSYS.CTX_DOC TO FRK_TEXT;
GRANT EXECUTE ON CTXSYS.CTX_OUTPUT TO FRK_TEXT;
GRANT EXECUTE ON CTXSYS.CTX_QUERY TO FRK_TEXT;
GRANT EXECUTE ON CTXSYS.CTX_REPORT TO FRK_TEXT;
GRANT EXECUTE ON CTXSYS.CTX_THES TO FRK_TEXT;
GRANT EXECUTE ON CTXSYS.CTX_ULEXER TO FRK_TEXT;

indexleme işlemi için SGA alanında max ve default değerlerin tanımlanması yapılır;

begin
ctxsys.ctx_adm.set_parameter('MAX_INDEX_MEMORY','2047M');
end;
/
begin
ctxsys.ctx_adm.set_parameter('DEFAULT_INDEX_MEMORY','512M');
end;
/


Bu aşamadan sonra FRK_TEST kullanıcı ile aşağıdaki işlemleri yapıyoruz

SQL> create table tableA
2 (id number(4) not null primary key,
3 alanA1 varchar2(120),
4 alanA2 varchar2(40));

Table created.
SQL> create table tableB
2 (id number(2) not null primary key,
3 idA number(4) references tableA(id),
4 alanB1 varchar2(100));
SQL> create table tableC
2 (id number(2) not null primary key,
3 idA number(4) references tableA(id),
4 alanC1 varchar2(100));
insert into tablea values (1,'Nuri Cömert','reşat nuri sokak ayrancı');
insert into tableb values (11,1,'ortadoğu teknik üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu');
insert into tablec values (11,1,'Oracle bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti. çalışıyor');
insert into tablea values (2,'Falan fistan','ankara yıldız');
insert into tableb values (22,2,'okumamış takılmış kendince');
insert into tablec values (22,2,'serbest meslek sahibi telefonu 0312 555 1550');
insert into tablea values (3,'orada buradan','ankara gaziosmanpaşa');
insert into tableb values (33,3,'izmirde büyümüş, daha sonra da askerliğini yapmış');
insert into tablec values (33,3,'galericilik yapıyor istanbul''da 05555551548');
commit;


Aşağıdaki procedure de join select cümlesi ile tablo alanları hepsi tek bir string olarak baş ve sonlarında uygun xml tagları  ile beraber sanal olarak bir araya getiriliyor;

create or replace procedure mytextdstoreproc(rid in rowid, tlob in out clob )
is
  begin
  for cur1 in (select 
            '<ADISOYADI>'||a.alanA1||'</ADISOYADI>' as a1, 
            '<ADRES>'||a.alanA2||'</ADRES>' as a2,
            '<ACIKLAMA>'||b.alanB1||'</ACIKLAMA>' as b1,
             '<ISIVETEL>'||c.alanC1||'</ISIVETEL>' as c1
         from tableA a, tableB b, tableC c
         where a.id = b.idA and a.id=c.idA and a.rowid = rid) 
     loop 
       dbms_lob.writeappend(tlob, length(cur1.a1), nls_upper(cur1.a1,'NLS_SORT=xTurkish'));
       dbms_lob.writeappend(tlob, length(cur1.a2), nls_upper(cur1.a2,'NLS_SORT=xTurkish'));
       dbms_lob.writeappend(tlob, length(cur1.b1), nls_upper(cur1.b1,'NLS_SORT=xTurkish'));
       dbms_lob.writeappend(tlob, length(cur1.c1), nls_upper(cur1.c1,'NLS_SORT=xTurkish'));
     end loop;
end;
/


Burada oluşturulan procedure daha sonrasında index oluşturmak üzere bir preference haline getirilir.

begin 
    ctx_ddl.create_preference('myudstore', 'user_datastore'); 
    ctx_ddl.set_attribute('myudstore', 'procedure', 'mytextdstoreproc'); 
    ctx_ddl.set_attribute('myudstore', 'output_type', 'CLOB'); 
end;
/

XML tagimizin anahtar alan isimlerini otomatik algılaması için;

begin
   ctx_ddl.create_section_group('myautosgroup', 'AUTO_SECTION_GROUP');
end;
/

stroge preferesleri oluşturuyoruz, compression kullanılmasını parametre olarak veriyoruz

begin
      ctx_ddl.create_preference('idx_search_sto_pref','BASIC_STORAGE');
      ctx_ddl.set_attribute('idx_search_sto_pref','R_TABLE_CLAUSE',
      'tablespace TBS_FRK_TEXT lob (data) store as (cache)');
      ctx_ddl.set_attribute('idx_search_sto_pref','I_INDEX_CLAUSE',
      'tablespace TBS_FRK_TEXT compress 2');
end;
/

Stoplistleri oluşturacağız buradaki kelimeler indexlenmeyecek, yeni bir kelime eklendiğinde veya çıkarıldığında bunu kullanan indexin yeniden oluşturulması gerekir.

begin
ctx_ddl.create_stoplist('TR_STOPLIST', 'BASIC_STOPLIST');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'AYRICA');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'AZ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'AZICIK');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BİRİCİK');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BİZCE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BANA');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BAŞKA');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BAŞKACA');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BAY');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BAYAN');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BAZEN');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BELKİ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BELLİ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BEN');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BENCE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BERİKİ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BİLAHARE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BİLAKİS');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BİRAZ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BİRAZCIK');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BİRAZDAN');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BİRÇOĞU');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BİRÇOK');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BİRİ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BİRİSİ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BİRKAÇ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BİZ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BİZE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BÖYLE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BÖYLECE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BÖYLESİ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BÖYLESİNE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BU');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BUNLAR');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BURADA');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BURAYA');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BURASI');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'BÜYÜK');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ÇOĞU');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ÇOK');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'DA');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'DAHA');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'DAHİ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'DE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'DEFA');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'DEFALARCA');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'DEĞİL');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'DEĞİN');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'DEK');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'DİĞER');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'DİĞERİ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'DİĞERİN');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'DİĞERİM');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'DİĞERLERİ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'EPEY');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'EPEYCE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'EVVEL');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'GENE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'GÖRE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'HALBUKİ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'HANGİ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'HANİ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'HENÜZ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'HEPSİ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'HER');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'HERKES');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'HİÇ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'İÇİN');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'İLE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'İSE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'KENDİ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'KENDİLERİ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'KENDİMİZ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'KENDİM');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'KENDİNİZ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'KENDİN');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'KENDİSİ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'KERE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'KEZ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'Kİ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'KİM');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'KİMSE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'KÜÇÜK');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'MI');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'MISIN');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'MISINIZ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'Mİ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'MİSİN');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'MİSİNİZ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'MU');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'MUSUN');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'MUSUNUZ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'MÜ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'MÜSÜN');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'MÜSÜNÜZ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'NASIL');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'NE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'NERDE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'NERDEN');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'NEREDE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'NEREDEN');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'NEREDEYSE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'NEREYE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'NEYE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'NEYSE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'NİYE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'O');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ONA');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ONDA');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ONLAR');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ONLARA');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ONLARCA');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ONU');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ORADA');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ORASI');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ORAYA');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ÖBÜR');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ÖBÜRKÜ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ÖBÜRÜ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ÖNCE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ÖNCEKİ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ÖNCEKİLER');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ÖTEKİ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ÖYLE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ÖYLELİKLE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ÖYLESİNE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'SANA');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'SANKİ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'SEN');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'SENCE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'SİZ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'SİZCE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'SİZE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'SONRA');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'SONRAKİ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'SONRAKİLER');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ŞÖYLE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ŞÖYLECE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ŞÖYLESİ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ŞÖYLESİNE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ŞU');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ŞUNLAR');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ŞURADA');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ŞURAYA');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'ŞURASI');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'TABİ');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'TEK');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'VE');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'VEYA');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'YA');
ctx_ddl.add_stopword('TR_STOPLIST', 'YİNE');
end;
/
exec ctx_ddl.drop_preference('MY_WORDLIST');
begin
    ctx_ddl.create_preference('MY_WORDLIST', 'BASIC_WORDLIST');
    ctx_ddl.set_attribute('MY_WORDLIST','substring_index','YES');
    ctx_ddl.set_attribute('MY_WORDLIST','prefix_index','YES');
    ctx_ddl.set_attribute('MY_WORDLIST','prefix_min_length',2);
    ctx_ddl.set_attribute('MY_WORDLIST','prefix_max_length',8);
end;
/
create index myindex on TABLEA(ALANA1) indextype is ctxsys.context 
parameters('storage idx_search_sto_pref
datastore myudstore
filter CTXSYS.NULL_FILTER
section group MYAUTOSGROUP
stoplist TR_STOPLIST
wordlist MY_WORDLIST
memory 512M') PARALLEL 2;
alter index myindex NOPARALLEL;
select tablea.id,tablea.alana1, tablea.alana2,tableb.alanb1,tablec.alanc1
   from tablea, tableb, tablec
    where tablea.id = tableb.ida and tablea.id = tablec.ida and
    contains (alana1,'(%48 WITHIN ISIVETEL OR %555% WITHIN ISIVETEL) AND ankara within ADRES AND İZMİR% within ACIKLAMA')>0;