RCU-6002 ERROR IN ODI

RCU-6002 ERROR IN ODI

RCU-6002:The specified database does not meet the minimum requirement to load metadata repository.
RCU-6080:Global prerequisite check failed – Check requirement for specified database
The selected Oracle database is a multitenant container database (CDB). Connecting to a multitenant container database (CDB) is not supported. Instead, connect to a valid pluggble database (PDB).

ODI Repostory kıurulumunda bu hatayı alıyorsak Veritabanımızın pluggable database varmı bakıp varsa o container database değilde pluggable  database üzerinden Repostory kurulumunu yapmamız gerekmektedir.

Bunun için öncelikle Pluggable Databasimiz varmı servis name nedir bakalım;

SQL> select name from v$services;

NAME
—————————————————————-
pdb1.localdomain
cddb1XDB
cddb1.localdomain
SYS$BACKGROUND
SYS$USERS

Service name pdb1.localdomain olan bir pluggable databasimiz var bu databasi aktifleştirdikten sonra bura üzerinden kurulum yaparak RCU-6002 hatası almadan Repostory kurulumu yapabiliriz.

SQL>  alter pluggable database all open;

artık kurullumu hatasız tamalayabiliriz.