REGULAR EXPRESSIONS

Regular Expressions : Bir yazı içerisinde arama yaparken kullanılan kalıplardır. İlk önce Unix sisteminde ortaya çıkmış ama zamanla bir çok programlama dili içerisinde desteklenir bir hale gelmiştir. Oracle, Unicode Regular Expression standartlarına göre düzenli ifadeleri desteklemektedir. (http://psoug.org/reference/regexp.html)

Standart LIKE operatörü ile çok benzerlik gösterir fakat daha gelişmiş sonuç üretme yapısına sahiptir

ÖRNEK: Bir tablonun bir cloumn u içinde non numeric karakter aramak için

SELECT *
  FROM <table>
 WHERE REGEXP_LIKE(<column>, '[^[:digit:]]')