Vİ EDİTÖRÜ

Kullanımı : vi dosya_ismi

Vi Linux işletim sistemlerinde yaygın olarak kullanılan gelişmiş bir editördür. Grafiksel arayüzü yoktur ancak grafiksel arayüzlü editör programları kadar başarılı ve fonksiyonel bir uygulamadır. Çok fazla kaynak harcamayan bu uygulama uzak telnet ya da SSH bağlantılarında çok verimli çalışmaktadır.

Vi’yi çalıştırmak için komut satırından “vi” yazmanız yeterlidir. Vi’nin gelişmiş versiyonu olan Vim (scripting gibi etiketlerle çalışan kod geliştirmede daha kullanışlıdır) “yum install vim-enhanced -y” komutu ile kurulabilir.

Vi ile yeni bir dosya oluşturacaksanız komut satırında dosya ismi ile birlikte yazmanız yeterlidir:
vi /root/yenidosya.txt

gibi.

Vi’nin komut satırında çalışmasından dolayı menü işlemlerini kolaylaştırmak için 3 ayrı modda çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

    Komut Modu
    Edit (düzenleme + ekleme) Modu
    Komut Satırı Modu

Vi açılışta Komut modundadır, klavyeden ESC tuşu ile Komut Moduna, ESC+: (iki nokta üst üste) ile Komut Satırı modu ve “i” tuşu ya da “Insert” tuşu ile Edit Modu’na geçilir.

Komut Modunda en çok kullanılan komutlar şunlardır:
Komut   Eylem
i     Edit Moduna geçiş yapar
a     İmlecin sonunda edit moduna geçer
A     İmlecin bulunduğu satırın sonunda edit moduna geçer
ESC    Edit Modunu kapatır
u     Geri Al
U     Tümünü geri al
o     yeni satır aç
dd     Satır sil
/kelime   “kelime” için arama yapar

n      Aranan kelimenin ilerleyerek arama

Komut Satırı moduna geçmek için Komut Modunda iken (ESC bir kez basılması yeterdir) iki nokta üst üste “:” ile başlayan komutlar şunlardır:

Temel Komutlar
Ok tuşları   imleç (cursor) hareketi 
h j k l     Ok tuşları yerine imleç hareketi 
i<text>Esc   bir metini araya girme 
cw<yeni>Esc   bir sözcüğü değiştirme 
x        bir karakter silme 
dw       bir sözcük silme 
dd       bir satır silme 
u        son işlemi geri alma 
ZZ       editörden saklayarak çıkma 
:q!       editörden saklamadan çıkma 
^D ^B ^F    ileri ve geri sayfa kaydırma 
:w       kütüğe yazma 
:w!       kütüğü ezerek yazma 
:q       editörden çıkma 
:q!       değişiklikleri atarak editörden çıkma 
:e <ad>     ad adlı kütüğü düzenleme
:e + <ad>    ad adlı kütüğü sonundan düzenleme
:e + n     kütüğü n. satırdan düzenleme
:e #      başka bir kütüğü düzenleme
:e! #      değişiklikleri atarak başka bir kütüğü edit etme 
:w <ad>     ad adlı kütüğe yazma 
:w!<ad>     ad adlı kütüğü ekerek yazma 
:sh       kabuk durumuna geçiş (exit komutu ile geri dönülür). 
:!<komut>    bir komutu çalıştırma ve editöre geri dönme 
:n       bir sonraki kütüğü düzenleme ortamına alma 
^G       kütük adını ve imlecin satır numarasını görüntüleme 
:tag <tag>   imleç yerine tag koyma 
:pop      bir önceki tag yerine dönme 

Ekran Ayarlarına İlişkin Komutlar

^L     sayfayı tekrar görüntüle 
^R     sayfayı tekrar görüntüle (^L çalışmaz ise) 
z     imleç satırı en üstte olacak şekilde sayfayı yeniden 
görüntüle 
z-     imleç satırı en altta olacak şekilde sayfayı yeniden
görüntüle 
z.     imleç satırı ortada olacak şekilde sayfayı yeniden görüntüle 
/pat/z-   pat ile bulunan satırı en altta olacak şekilde sayfayı yeniden görüntüle. 
zn.     n satırlık pencere kullan. 
^E     bir satır aşağıya kaydır. 
^Y     bir satır yukarıya kaydır. 

İşaretleme ve İşarete Geri Gitme Komutları

     imlecin bir önceki işarete geri gönderme 
    imlecin bir sonraki ilk boşluk olmayan yere götürme. 
mx    imleç yerini x küçük harf alanına sakla 
`x    imleç yerini x alanında saklanan imleç yerine götür. 
‘x    imleci x alanında saklanan imleç yerindeki satırın ilk boşluk olmayan karakterine götür. 
Satır Ayarlama Komutları
H        imleci ekrandaki ilk satıra götür. 
L        imleci ekrandaki son satıra götür. 
M        imleci ekrandaki orta satıra götür. 
+        bir sonraki satıra git. 
–        bir önceki satıra git. 
CR       bir sonraki satırın başına git. 
Aşağı Ok j   bir sonraki satırın aynı kolonuna git. 
Yukarı Ok k   bir önceki satırın aynı kolonuna git. 

Karakter Ayarlama Komutları
^       satırdaki ilk boşluk olmayan karaktere git. 
0       satır başına git 
$       satır sonuna git 
l Sağ Ok   bir karakter sağa git 
h Sol Ok   bir karakter sola git 
^H      bir karakter geri git 
boşluk    bir karakter sağa git 
Fx      bir önceki x karakterini bul 
tx      x karakterinden önceki karaktere git. 
Tx      x den sonraki karaktere git. 
; Fx,    tx veya Tx işlemini tekrarla 
, Fx,    tx veya Tx işleminin tersini tekrarla 
n|      n. kolona git 
%      { } veya ( ) tipi parantezlere git. 
:set number bütün satırların numaralarını göster

Sözcük, Cümle, Bölüm ve Paragraf Ayarlama Komutları
w b e    sonraki sözcüğe, önceki sözcüğe, sözcük sonuna git 
) (      sonraki cümleye, önceki cümleye git. 
} {      sonraki paragrafa, önceki paragrafa git 
W B E    sonraki, önceki boşlukla ayrılmış sözcüğe git 

Giriş ve Düzeltme Konumu Komutları
a       imleç sonuna ekle 
A       satır sonuna ekle 
i       imleç yerine gir 
I       satır başına ilk boşluk olmayan karakterden sonra gir 
o       imleç altına bir boş satır aç 
O       imleç üzerine bir boş satır aç 
rx       imleç karakterini x karakteri ile değiştir 
R<text>Esc   imleç yerinden text kadar metni değiştirme. 

İşlemler
d      sil 
c      değiştir 
y      bir satırı belleğe al 
p     satırı yapıştır
<      sol shift 
>      sağ shift 

Özel İşlemler
C      satırın kalanını değiştir 
D      satırın kalanını sil 
s      bir karakteri değiştir 
S      satırları değiştir 
J      satırları birleştir 
x      bir karakter sil 
X      imleç den önceki karakteri sil 
Y      satırları belleğe al 

Kes ve Yapıştır Komutları
<n>yy    n satırı belleğe al 
<n>yl    n karakteri belleğe al 
p      imlecin devamına bellektekini kopyala 
P      imlecin önüne bellektekini kopyala 
“xp    x belleğindekini kopyala 
“xy    x belleğine al 
“xd    silerken x belleğine al 

Geri Alma ve Yineleme Komutları
u      son değişiklik işlemini geri al 
U      son satırı eski haline getir 
.      son değişikliği tekrarla 
“dp    sondan d satır önceki satır silmeyi geri getir.