mount: unknown filesystem type ‘ntfs’ Linux

Sorunun kaynağını anlatarak başlayayım, Redhat 7.5 bir makine üzerinde 190 GB bir oracle dmp dosyası mevcut, bu dosyayı bir harici diske atıp, bu harici diski de windows bir makinede açmak istiyoruz. Ancak windows makine ext4 veya diğer Linux formatlarını tanımazken, Linux ta Ntfs dosya formatını mount edemiyor ve başlıktaki gibi bir hata alıyor.

# mount /dev/sdf1 /logodisk/harici
mount: unknown filesystem type 'ntfs'

Diğer türlü vfat (FAT32) formatında ise 4GB dan büyük dosyaları adresleyemediği için dosya kopyalamasına izin vermiyor.

Öncelikle Windos bir makine üzerinde bu diski Ntfs olarak formatlayıp sunucuya takalım.

# lsblk
NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda   8:0  0  1.1T 0 disk
└─sda1  8:1  0  1.1T 0 part /
sdb   8:16  0 894.2G 0 disk
├─sdb1  8:17  0 830.2G 0 part /oradata
└─sdb2  8:18  0  64G 0 part [SWAP]
sdc   8:32  0  3.5T 0 disk
└─sdc1  8:33  0  3.5T 0 part /oradata2
sdd   8:48  0 232.9G 0 disk
└─sdd1  8:49  0 232.9G 0 part
sdf   8:80  0 223.6G 0 disk
└─sdf1  8:81  0 223.6G 0 part

Sonrasında mount etmek istediğimizde aşağıdaki hatayı alacağız,

# mount /dev/sdf1 /logodisk/harici
mount: unknown filesystem type 'ntfs'

Bu hatayı aldıysak aşağıdaki paketleri yükleyelim ve tekrar deneyelim;

# yum install ntfs-*

Dependencies Resolved

========================================================================================================================================
 Package          Arch         Version              Repository                   Size
========================================================================================================================================
Installing:
 ntfs-3g          x86_64        2:2021.8.22-2.el7         /ntfs-3g-2021.8.22-2.el7.x86_64        295 k
Installing for dependencies:
 ntfs-3g-libs        x86_64        2:2021.8.22-2.el7         epel                     175 k

Transaction Summary
========================================================================================================================================
Install 1 Package (+1 Dependent package)

Tekrar mount edelim

# mount -t ntfs /dev/sdf1 /logodisk/harici

# df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs    252G   0 252G  0% /dev
tmpfs      512G 5.1M 512G  1% /dev/shm
tmpfs      252G 4.2G 248G  2% /run
tmpfs      252G   0 252G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1    1.1T 738G 307G 71% /
/dev/sdb1    818G 553G 223G 72% /oradata
tmpfs      51G  64K  51G  1% /run/user/1000
tmpfs      51G 4.0K  51G  1% /run/user/42
tmpfs      51G   0  51G  0% /run/user/0
/dev/sdc1    3.5T 1.1T 2.2T 34% /oradata2

/dev/sdf1    224G  97M 224G  1% /logodisk/harici