ORACLE LINUX ISCSI DISK EKLEME (OPENFILER)

(Öncelikle Openfiler kurulumu ve ISCSI disk yapılandırılması yazılarına bakabilirsiniz)

Oracle Linux üzerine ISCSI paketlerini yüklememiz gerek.

yum install iscsi-initiator-utils
--Oracle Linux 6 için

service iscsid start
service iscsi start

--Oracle Linux 7 için
systemctl start iscsid
systemctl start iscsi

systemctl status iscsid
● iscsid.service - Open-iSCSI
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Sat 2020-10-17 03:57:35 EDT; 53s ago
   Docs: man:iscsid(8)
      man:iscsiuio(8)
      man:iscsiadm(8)
 Main PID: 13608 (iscsid)
  Status: "Ready to process requests"
  CGroup: /system.slice/iscsid.service
      └─13608 /sbin/iscsid -f -d2

Oct 17 03:57:35 rac1.frkcvk.com systemd[1]: Starting Open-iSCSI...
Oct 17 03:57:35 rac1.frkcvk.com iscsid[13608]: iscsid: InitiatorName=iqn.1988-12.co...61
Oct 17 03:57:35 rac1.frkcvk.com iscsid[13608]: iscsid: InitiatorAlias=rac1.frkcvk.com
Oct 17 03:57:35 rac1.frkcvk.com iscsid[13608]: iscsid: Max file limits 1024 4096
Oct 17 03:57:35 rac1.frkcvk.com systemd[1]: Started Open-iSCSI.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

ISCSI Disklerini bulmak için sendtarget methotunu kullanıyoruz.

#iscsiadm --mode discovery -t sendtargets --portal 150.150.100.50

150.150.100.50:3260,1 iqn.2006-01.com.openfiler:tsn

Bir oturum oluşturup login oluyoruz.

iscsiadm --mode node --targetname iqn.2006-01.com.openfiler:tsn --portal 150.150.100.50 --login

Logging in to [iface: default, target: iqn.2006-01.com.openfiler:tsn, portal: 150.150.100.50,3260] (multiple)
Login to [iface: default, target: iqn.2006-01.com.openfiler:tsn, portal: 150.150.100.50,3260] successful.

Disklerimiz geldi ve kullanım hazır. (sdb ve sdc disklerimiz)

lsblk
NAME       MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda        8:0  0 100G 0 disk
├─sda1       8:1  0  1G 0 part /boot
└─sda2       8:2  0  99G 0 part
 ├─ol_rac1-root 249:0  0 91.1G 0 lvm /
 └─ol_rac1-swap 249:1  0 7.9G 0 lvm [SWAP]
sdb        8:16  0  16G 0 disk
sdc        8:32  0  16G 0 disk
sr0        11:0  1 1024M 0 rom

ISCSI oturumundan logout olmak için

iscsiadm -m node -T iqn.2006-01.com.openfiler:tsn --portal 150.150.100.50 -u

Yeni diskler eklendiğinde logout sonra login olmak yereli olacaktır.